Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 


Pogodaka za "plaća": 138

Pogodak 1:
Pronađeno u: DOSTAVA IP I ID1 OBRAZACA
Sadržaj: ...elji primitaka, plaća i mirovina dužn...
...ke o isplaćenim plaćama ili mirov...
...taka na koje se plaća predujam poreza...

Stvoreno: 1/16/2007 9:10:21 PM

Pogodak 2:
Pronađeno u: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu
Sadržaj: ...k 3. Prosječna plaća, prema članku 3...
... djelatnosti ne plaća porez na dohoda...
..., prosječna je plaća te iznosi 5.945...
...m, prosječna je plaća te iznosi 5.945...
...– poduzetnička plaća, prema članku 1...
...tih djelatnosti plaća porez na dobit,...
...tih djelatnosti plaća porez na dobit ...
... se sredstva za plaćanje doprinosa o...

Stvoreno: 8/2/2005 4:22:21 PM
Promjenjeno: 8/10/2005 1:25:39 PM

Pogodak 3:
Pronađeno u: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu
Sadržaj: ... (1) Prosječna plaća, u skladu s odr...
... Prosječna neto plaća, u skladu s odr...
...ma se doprinosi plaćaju iz državnog p...
...h; poduzetnička plaća, prema članku 8...
...orez na dohodak plaća u paušal...

Stvoreno: 1/18/2011 2:43:47 PM

Pogodak 4:
Pronađeno u: Obrazac ID, IDD, IDD-1
Sadržaj: ...taka na koje se plaća predujam poreza...
...taka na koje se plaća predujam poreza...

Stvoreno: 10/15/2005 2:57:24 PM

Pogodak 5:
Pronađeno u: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
...u i rokovima za plaćanje doprinosa Hr...

Sadržaj: ...u i rokovima za plaćanje doprinosa Hr...

Stvoreno: 5/17/2006 9:18:02 AM

Pogodak 6:
Pronađeno u: Poduzetniki - statistički izvještaji
Sadržaj: ...aj o isplatama plaća Sastavljate ...
...e o isplaćenim plaćama (bruto i neto...
...a (bruto i neto plaća, broj zaposleni...
...jviša i najniža plaća).  Ako pla...
...nu imovinu te o plaćama i prosječnom ...

Stvoreno: 7/11/2005 6:24:31 PM
Promjenjeno: 8/10/2005 1:24:20 PM

Pogodak 7:
Pronađeno u: Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza
...poreza i načinu plaćanja paušalnog po...

Sadržaj: ...ohodak, rokovi plaćanja tromjesečnog...
...eti rješenje o plaćanju predujma por...
...eti rješenje o plaćanju predujma por...
...rezu na dohodak plaća se tromjesečno...
... po toj osnovi plaća porez na dohoda...
... će rješenje o plaćanju godišnjega p...
...nih rješenja o plaćanju godišnjega p...
... 2005. godinu, plaćat će se na način...

Stvoreno: 8/2/2005 5:36:44 PM
Promjenjeno: 8/10/2005 3:44:53 PM

Pogodak 8:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća kolovoz 2006
...sječna mjesečna plaća kolovoz 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 10/27/2006 7:50:35 PM

Pogodak 9:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća listopad 2006
...sječna mjesečna plaća listopad 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 1/4/2007 8:34:00 PM

Pogodak 10:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća rujan 2006
...sječna mjesečna plaća rujan 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 12/8/2006 11:36:25 AM

Pogodak 11:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća siječanj 2006
...sječna mjesečna plaća siječanj 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome...
...mjesečna bruto plaća po zaposlenome...

Stvoreno: 4/11/2006 4:36:05 PM

Pogodak 12:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za lipanj 2006
...sječna mjesečna plaća za lipanj 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 9/9/2006 12:16:46 PM

Pogodak 13:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za ožujak 2006
...sječna mjesečna plaća za ožujak 2006
Sadržaj: Prosječna neto plaćaP...
... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
...Prosječna bruto plaćaProsječna mjeseč...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 5/29/2006 2:41:16 PM

Pogodak 14:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za srpanj 2006
...sječna mjesečna plaća za srpanj 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 9/26/2006 6:50:51 PM

Pogodak 15:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za svibanj 2006
...sječna mjesečna plaća za svibanj 2006...

Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 8/4/2006 1:24:04 PM

Pogodak 16:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za travanj 2006
...sječna mjesečna plaća za travanj 2006...

Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 7/3/2006 5:47:41 PM

Pogodak 17:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za veljaču 2006
...sječna mjesečna plaća za veljaču 2006...

Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome...
...mjesečna bruto plaća po zaposlenome...

Stvoreno: 5/2/2006 8:59:02 PM

Pogodak 18:
Pronađeno u: Stope, osnovice... (mirovinsko osiguranje)
Sadržaj: ...sa i obveznici plaćanja doprinosa za...
...ja Dospijeće plaćanja doprinosa ...

Stvoreno: 10/15/2005 1:49:22 PM

Pogodak 19:
Pronađeno u: Što se smatra plaćom i tko nadzire financijsko poslovanje poslodavca
Sadržaj: ... slijedi da je plaća novčani i svaki...

Stvoreno: 5/12/2006 5:33:50 PM

Pogodak 20:
Pronađeno u: Tromjesečni statistički izvještaji
Sadržaj: ...nu imovinu te o plaćama i prosječnom ...
...esticijama te o plaćama i prosječnom ...
...esticijama te o plaćama i prosječnom ...
...ulaganjima te o plaćama i prosječnom ...

Stvoreno: 9/30/2006 4:57:53 PM

Pogodak 21:
Pronađeno u: Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja
Sadržaj: ...z na dohodak ne plaća na primitke ra...

Stvoreno: 4/13/2006 10:13:22 AM

Pogodak 22:
Pronađeno u: Zakon o porezu na dobit
Sadržaj: ... utvrđuje se i plaća prema odredbama...
...ko izjavi da će plaćati porez na dobi...
...a, 5. za svotu plaća i doprinosa na...
...oz ne utvrđuje plaća,  5. za t...
...ju kamatu, 2. plaćanje veće naknade...
...oj osnovi se ne plaća porez na dohod...
... članka spada i plaćanje troškova za ...
...ranjem, odnosno plaćanje troškova ko...
...devet mjeseci, plaćaju porez na dobi...
...slijedi: 1. ne plaćaju porez na dob...
...rve skupine 2. plaćaju 25% od propi...
...uge skupine 3. plaćaju 75% od propi...
...slobođeni su od plaćanja poreza na do...
... državne skrbi, plaćaju porez na dobi...
...lobodnim zonama plaćaju porez na dobi...
...oslobođen je od plaćanja poreza na d...
...upanije neće se plaćati porez na dobi...
... djelatnost ne plaćaju porez na dobi...
... porez na dobit plaćat će se po stop...
... porez na dobit plaćat će se po stop...
...porez na dobit plaćat će se po stopi...
...porez na dobit plaćat će se po stopi...
... trajanja roka plaćanja povlaštene s...
... djelatnost, ne plaćaju porez na dob...
... invaliditetom, plaća porez na dobit ...
... Porez na dobit plaća se po stopi 20...
...oblje i obveza plaćanja poreza na do...
...restanku obveza plaćanja poreza na d...
...mni isplatitelj plaća nerezidentu – ...
.... ovoga članka plaća se na kamate te...
... prava) koje se plaćaju inozemnim oso...
...z po odbitku ne plaća se na kamate i...
...orez po odbitku plaća se i na usluge...
...orez po odbitku plaća se po stopi od...
...orez po odbitku plaćaju i poslovne j...
...oduzetnika kada plaćaju naknade iz s...
...poduzetnika, ne plaća se porez po od...
...bračunavanja i plaćanja poreza Član...
...icu. 3. Obveza plaćanja predujma po...
...orezni obveznik plaća predujam porez...
...je. Predujam se plaća mjesečno do kra...
...i djelatnost ne plaća predujmove do p...
...zno razdoblje i plaća porez na dobit ...
... (3) Obveza za plaćanje poreza utvr...
...ju se odredbe o plaćanju poreza po o...

Stvoreno: 8/2/2005 1:24:48 PM

Pogodak 23:
Pronađeno u: Zakon o porezu na dohodak
Sadržaj: ...k utvrđuje se i plaća prema odredbama...
... 1. za iznos plaća novozaposlenih ...
...k utvrđuje se i plaća za kalendarsku ...
...orez na dohodak plaća se po stopi od ...
...liditetom, osim plaća i mirovina, ...
...z na dohodak ne plaća se na: &nbs...
...rne dužnosti ne plaćaju porez na doho...
...kašnjela plaćanja osobnih izda...
...to su: 1.1. plaća koju poslodavac...
...znosa, 1.3. plaća koju radniku um...
...koje poslodavci plaćaju za svoje radn...
...2. poduzetnička plaća koja ulazi u ra...
... 3. primici (plaća) fizičkih osoba...
... 4. primici (plaća) članova predst...
...tnicima koji su plaćali porez na dobi...
...ivati dohodak i plaćati predujam pore...
...voz ne utvrđuje plaća ili drugi dohod...
...lastiti zahtjev plaćati porez na dobi...
... ili je obvezan plaćati porez na dobi...
... rok prelaska s plaćanja poreza na do...
...i obveznik može plaćati porez na dobi...
...kona od koje se plaća porez na dobit....
...ezna osiguranja plaćaju prema rje&sca...
... (supoduzetnik) plaća porez na dio do...
...slovnih knjiga, plaćanje poreznih i d...
... druga za kojeg plaćaju alimentaciju,...
...i na koje se ne plaća porez i drugi p...
...orezni obveznik plaća alimentaciju i ...
...i rezident koji plaća zaštićen...
...rava i dokaza o plaćanju koji glase n...
...oreznoj prijavi plaća se u roku od 15...
...je su propisale plaćanje prireza pore...
...orez na dohodak plaća u paušal...
...ešenje o plaćanju predujma por...
...imicima odnosno plaćama i mirovinama ...
...čni predujam se plaća prema rje&scaro...
...u djelatnost ne plaća predujmove pore...
...1. ovoga članka plaćaju se mjesečno d...
...1. ovoga Zakona plaća se po odbitku, ...
...edujmovi poreza plaćaju se prema rje&...
...reza na dohodak plaća porezni obvezni...
...movinskih prava plaćaju porezni obvez...
.... ovoga Zakona, plaća se po odbitku, ...
...4. ovoga Zakona plaća se po odbitku, ...
...Predujam poreza plaća se od osnovice ...
...inskog rata, ne plaćaju porez na doho...
...vinskog rata ne plaćaju porez na doho...
..., oslobođeni su plaćanja poreza na do...
...znos isplaćenih plaća i uplaćenih dop...
...ih i isplaćenih plaća novim radnicima...
...a i obračunanih plaća koje bi u istom...
...ke o isplaćenim plaćama, mirovinama i...
...n utvrđivanja i plaćanja predujma por...
...ke o isplaćenim plaćama, primicima i ...

Stvoreno: 8/2/2005 1:27:52 PM

Pogodak 24:
Pronađeno u: Zakon o posebnom porezu na kavu
Sadržaj: ...akonom uređuje plaćanje posebnog por...
...sima oslobođene plaćanja carine, ne s...
... porez na kavu plaća se za jedan kil...
...rugih dodataka, plaća se prema postot...
... porez na kavu plaća se za jedan kil...
...u, izvozu kave, plaćanju poreza i ost...

Stvoreno: 8/2/2005 5:28:01 PM

Pogodak 25:
Pronađeno u: Prosječna plaća
Prosječna plaća
Stvoreno: 1/27/2007 11:05:53 PM

Pogodak 26:
Pronađeno u: Preračunavanje neto plaće u bruto plaću
Stvoreno: 2/28/2006 9:45:22 PM

Pogodak 27:
Pronađeno u: Plaća - primitak iz radnog odnosa - Porezne obveze i obvezni doprinosi
Stvoreno: 10/21/2005 12:23:40 PM

Pogodak 28:
Pronađeno u: Obračun plaća (obrasci, upute...)
Obračun plaća (obrasc...

Stvoreno: 1/27/2007 11:05:54 PM

Pogodak 29:
Pronađeno u: Novi Ovršni zakon pojednostavio naplatu neisplaćenih plaća
...tu neisplaćenih plaća
Stvoreno: 5/15/2006 7:23:16 PM

Pogodak 30:
Pronađeno u: Uplatni računi
Stvoreno: 2/28/2006 9:38:14 PM

Pogodak 31:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća prosinac 2006
...sječna mjesečna plaća prosinac 2006
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 2/24/2007 8:27:04 PM

Pogodak 32:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća siječanj 2007
...sječna mjesečna plaća siječanj 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 3/26/2007 9:44:55 PM

Pogodak 33:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća veljača 2007
...sječna mjesečna plaća veljača 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 4/25/2007 9:14:55 AM

Pogodak 34:
Pronađeno u: Priručnik o Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja
... Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za...

Sadržaj: ... Obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za...

Stvoreno: 4/29/2007 9:19:15 AM

Pogodak 35:
Pronađeno u: Ustavni sud ukinuo plaćanje poreza na nekorištene nekretnine
...avni sud ukinuo plaćanje poreza na ne...

Sadržaj: ...avni sud ukinuo plaćanje poreza na ne...

Stvoreno: 4/30/2007 10:52:21 AM

Pogodak 36:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća ožujak 2007.
...sječna mjesečna plaća ožujak 2007.
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 6/18/2007 1:14:43 PM

Pogodak 37:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća travanj 2007.
...sječna mjesečna plaća travanj 2007.
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 7/11/2007 10:06:43 AM

Pogodak 38:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća svibanj 2007
...sječna mjesečna plaća svibanj 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 8/7/2007 4:34:09 PM

Pogodak 39:
Pronađeno u: Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 76/2007
Sadržaj: ...danu vrijednost plaća se po stopi od ...

Stvoreno: 8/7/2007 4:49:17 PM

Pogodak 40:
Pronađeno u: Popunjavanje Obrasca R-Sm za izaslane radnike
Sadržaj: ...obračunavanja i plaćanja doprinosa za...
...obračunavanje i plaćanje doprinosa: ...
...z osnovice jest plaća koju bi izaslan...
... a u slučaju da plaća nije isplaćena ...
...obračunavanja i plaćanja doprinosa ak...
...df) Nalog za plaćanje doprinosa II...

Stvoreno: 9/17/2007 1:36:05 PM

Pogodak 41:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća srpanj 2007
...sječna mjesečna plaća srpanj 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 9/20/2007 3:22:37 PM

Pogodak 42:
Pronađeno u: Porez po odbitku na usluge poslovnog i poreznog savjetovanja
Sadržaj: ...jeno je pitanje plaća li se porez po ...
...orez po odbitku plaća i na usluge ist...
...a 31. Zakona ne plaća porez po odbitk...
..., u slučajevima plaćanja naknade za u...
...rske usluge, ne plaća se porez po odb...

Stvoreno: 9/20/2007 3:27:12 PM

Pogodak 43:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća kolovoz 2007
...sječna mjesečna plaća kolovoz 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 10/23/2007 6:33:42 PM

Pogodak 44:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovač­kim društvima
Sadržaj: ...ju koristiti za plaćanja dioničarima&...
...štva za plaćanje i prezadužen...
... nesposobno za plaćanje ili prezaduž...
...mnine, dodatnih plaćanja ili drugih o...
...učiniti dodatna plaćanja. Nije li dru...
...vezu naknadnog plaćanja društ...
...tva odgovara za plaćanje druš...
...obveza dodatnog plaćanja nije ogranič...
...loboditi obveze plaćanja koja otpada...
...njega zahtijeva plaćanje društ...
...obveze dodatnog plaćanja isplatiti čl...
...ijevano dodatno plaćanje društ...
...iznose dodatnih plaćanja članova dru&...
...stalih dodatnih plaćanja članova dru&...
... obavijesti bez plaćanja naknade. Iz...

Stvoreno: 11/9/2007 7:53:16 PM

Pogodak 45:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća rujan 2007
...sječna mjesečna plaća rujan 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 12/15/2007 10:41:14 PM

Pogodak 46:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća listopad 2007
...sječna mjesečna plaća listopad 2007
Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 1/16/2008 3:32:05 PM

Pogodak 47:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za studeni 2007
...sječna mjesečna plaća za studeni 2007...

Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 1/29/2008 10:28:38 PM

Pogodak 48:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna plaća za prosinac 2007
...sječna mjesečna plaća za prosinac 200...

Sadržaj: ... isplaćena neto plaća po zaposlenome ...
... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 2/24/2008 9:42:39 AM

Pogodak 49:
Pronađeno u: Godšnja prijava poreza na dohodak za 2008.g.
Sadržaj: ...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...lati primitka i plaćanju predujma por...
...ja 2005. godine plaća se predujam por...
...liditetom, osim plaća i mirovina, &n...
...a 10. Zakona ne plaća porez na dohoda...
...ostalnog rada - plaćama i naknadama k...
...ojim se uređuje plaćanje poreza (Naro...
...aren dohodak ne plaćaju porez na doho...
...atni promet, uz plaćanje odgovarajuće...
...rava koristi uz plaćanje naknade za t...
...tnosti za iznos plaća novozaposlenih ...
...predujam poreza plaća se prema rje&sc...
...mostalnog rada (plaća i mirovina). Go...
...ojem slučaju ne plaćaju proviziju). ...
...i na koje se ne plaća porez i drugi p...
...  Podaci o plaćama iskazani u Ob...
...) na koji se ne plaća porez na dohoda...
...H na koji se ne plaća porez na dohoda...
..., oslobođeni su plaćanja poreza na do...
... bezgotovinskim plaćanjima i doznakam...
...pova za koje se plaća paušalni...
...kona od koje se plaća porez na dobit,...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...ezna osiguranja plaćaju po rje&scaron...
...guranja koji se plaćaju prema rje&sca...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...čije, rezidenti plaćaju u Republici H...
...ovorenog načina plaćanja - unaprijed ...
...vrde o njihovom plaćanju, preslike ug...
...avcem, naloga o plaćanju najamnine od...
...ma koji uređuju plaćanje zatezne kama...

Stvoreno: 3/3/2009 8:12:00 PM

Pogodak 50:
Pronađeno u: Za isplate plaća i naknada od 1. ožujka 2009. godine FINA neće prikupljati i obrađivati podatke iz statističkog Izvještaja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL
Za isplate plaća i na...
...ja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL...

Sadržaj: ...07. Za isplate plaća i naknada od 1....
...ja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL...
...P. Isplatitelji plaća i naknada ...

Stvoreno: 5/2/2009 1:07:50 PM

Pogodak 51:
Pronađeno u: MINIMALNA PLAĆA od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010.
Stvoreno: 7/9/2009 12:56:08 AM

Pogodak 52:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar.nov., br. 87/09.)
Sadržaj: ... utvrđivanjem i plaćanjem poreza. (2...
...tupnik jamči za plaćanje poreza. (6)...
...davanja koja se plaćaju pri uvozu dob...
...kućim računima, plaćanjima, transferi...
...konsko sredstvo plaćanja, uz iznimku ...
...konsko sredstvo plaćanja ili kovanica...
...ovome Zakonu ne plaća na promet zlatn...
...bila oslobođena plaćanja poreza na po...
...dobivena su bez plaćanja naknade, uz ...
...obra oslobođena plaćanja carine, 26....
...o su oslobođena plaćanja carine, 27....
...ma oslobođen od plaćanja carine, 33....
...a, oslobođen je plaćanja poreza na do...
...jim je utvrđeno plaćanje provizije pr...
... obračunavali i plaćali porez na doda...
... obračunavati i plaćati porez na doda...
...iskoristiti bez plaćanja poreza na do...
... oslobođenja od plaćanja poreza na do...
... dobara koja se plaćaju iz primljenih...

Stvoreno: 7/23/2009 2:26:03 PM

Pogodak 53:
Pronađeno u: Zakon o igrama na sreću
Sadržaj: ... utvrđivanjem i plaćanjem poreza. (2...
...tupnik jamči za plaćanje poreza. (6)...
...davanja koja se plaćaju pri uvozu dob...
...kućim računima, plaćanjima, transferi...
...konsko sredstvo plaćanja, uz iznimku ...
...konsko sredstvo plaćanja ili kovanica...
...ovome Zakonu ne plaća na promet zlatn...
...bila oslobođena plaćanja poreza na po...
...dobivena su bez plaćanja naknade, uz ...
...obra oslobođena plaćanja carine, 26....
...o su oslobođena plaćanja carine, 27....
...ma oslobođen od plaćanja carine, 33....
...a, oslobođen je plaćanja poreza na do...
...jim je utvrđeno plaćanje provizije pr...
... obračunavali i plaćali porez na doda...
... obračunavati i plaćati porez na doda...
...iskoristiti bez plaćanja poreza na do...
... oslobođenja od plaćanja poreza na do...
... dobara koja se plaćaju iz primljenih...

Stvoreno: 7/23/2009 2:30:38 PM

Pogodak 54:
Pronađeno u: Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine broj: 94/2009 01.08.2009)
Sadržaj: ...obustavljanja i plaćanja posebnog por...
... je isplatitelj plaća, mirovina i dru...
...itke rezidenata plaća se na: 1. prim...
...u na dohodak ne plaća porez na dohoda...
...se obračunava i plaća poseban porez n...
...se obračunava i plaća poseban porez n...
...se obračunava i plaća poseban porez n...
...se obračunava i plaća poseban porez n...
...obračunava se i plaća od primitaka iz...
...se obračunava i plaća poseban porez n...
... druge primitke plaća se: 1. po stop...
...ovoga članka ne plaća se na isplate p...
...a se na isplate plaća po sudskim pres...
... druge primitke plaća se istodobno sa...
...obračunava se i plaća na sve plaće, m...

Stvoreno: 7/27/2009 10:49:58 AM

Pogodak 55:
Pronađeno u: Obavijest o primjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
Sadržaj: ..., poseban porez plaća se na primitke ...
...u na dohodak ne plaća porez na dohoda...
... Poseban porez plaća se na poreznu o...
...Zakona, isplate plaća po sudskim pres...
...o istoj osnovi (plaća ili mirovina il...
...obustavljanja i plaćanja posebnog por...
... je isplatitelj plaća, mirovina i dru...
...; Obveznik plaćanja posebnog por...
...ne propisuje se plaćanje naknade za p...
...žama, a predmet plaćanja naknade je u...
...bsp; Obveznik plaćanja naknade koja...
... 6% osnovice za plaćanje naknade odno...
...bsp; Obveznik plaćanja naknade za p...
...; Obveznik plaćanja naknade upla...
...danu vrijednost plaća po stopi od 23%...
...ma se doprinosi plaćaju iz državnog p...
...prinosa koji se plaćaju iz državnog p...

Stvoreno: 7/31/2009 7:38:13 PM

Pogodak 56:
Pronađeno u: Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
Sadržaj: ... druge primitke plaća se na primitke ...
...u na dohodak ne plaća porez na dohoda...
... druge primitke plaća se na primitke ...
...se obračunava i plaća poseban porez n...
... druge primitke plaća se po stopi od ...
...snovi i to: 1. plaća ili 2. mirovin...
...ovoga članka ne plaća se na isplate p...
...a se na isplate plaća koje su ostvare...
...ovoga članka ne plaća se na isplate m...
...seci za koje je plaća trebala biti is...
... druge primitke plaća se u skladu s č...
...obračunavanja i plaćanja posebnog por...
...itka na koji se plaća poseban porez (...
...ičke evidencije plaća te drugih ispra...

Stvoreno: 8/10/2009 5:00:52 PM

Pogodak 57:
Pronađeno u: Menadžeri u državnim tvrtkama nisu izuzeti od posebnog poreza
Sadržaj: ...splatitelji tih plaća, mirovina i dru...
... poreza je neto plaća i dužni su ga p...
...a i dužni su ga plaćati i menadžeri d...

Stvoreno: 8/30/2009 10:14:11 AM

Pogodak 58:
Pronađeno u: Porezna osnovica za obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke
Sadržaj: ...itke rezidenata plaća se na: 1. prim...
...u na dohodak ne plaća porez na dohoda...
...alnu djelatnost plaćaju predujmove po...
... postoji obveza plaćanja posebnog por...
...ne isplaćuje se plaća već se dohodak ...
...k, imaju obvezu plaćanja posebnog por...

Stvoreno: 8/30/2009 10:16:07 AM

Pogodak 59:
Pronađeno u: Identifikator obrasca R-Sm za 2011.g.
Sadržaj: ... na nalozima za plaćanje doprino...

Stvoreno: 1/14/2011 8:19:53 AM

Pogodak 60:
Pronađeno u: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011.
Sadržaj: ... (1) Prosječna plaća, u skladu s odr...
... Prosječna neto plaća, u skladu s odr...
...ma se doprinosi plaćaju iz državnog p...
...h; poduzetnička plaća, prema članku 8...
...orez na dohodak plaća u paušal...

Stvoreno: 1/14/2011 8:22:54 AM

Pogodak 61:
Pronađeno u: Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini
Sadržaj: ...prihoda koji se plaća i uplatitelja o...
...ka na nalogu za plaćanje u poljima &r...
...sustava velikih plaćanja. II....
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... koje je obveza plaćanja posebnog por...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje upisuju u po...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje upisuju u po...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...je od obveznika plaćanja pravne i fiz...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...je na naloge za plaćanje u polje &raq...
...ačune obveznici plaćanja na nalozima ...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...skog dobra koju plaćaju vlasnici brod...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...u cesta koja se plaća na traktore i n...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...e rente koja se plaća po četvornom me...
...e rente koja se plaća po četvornom me...
...n rente koja se plaća po četv metru k...
...e rente koja se plaća po stopi na uku...
...e rente koja se plaća po stopi na uku...
...e rente koja se plaća po stopi na uku...
...e rente koja se plaća po četvornom me...
...e rente koja se plaća po stopi na uku...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...aron;tvu države plaća se u korist rač...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...aron;tvu države plaća se u korist rač...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... Obveznici plaćanja doprinosa za...
... štednje plaćaju taj doprinos ...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje do 31. ožujk...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... 1.2. obveznici plaćanja na nalozima ...
... na nalozima za plaćanje upisuju u po...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
...a što se plaća pri registracij...
... 3.5. obveznici plaćanja na nalozima ...
... na nalozima za plaćanje upisuju u po...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
...taka u nalog za plaćanje U na...
... U nalogu za plaćanje posebnu pozo...
...vanje naloga za plaćanje poreza koji ...
...a koji se porez plaća je: 1001005 -18...
...o; za obveznika plaćanja porez na dod...
... OIB obveznika plaćanja poreza. ...
...vanje naloga za plaćanje poreza koji ...
...a koji se porez plaća je račun 234000...
...o; za obveznika plaćanja poreza na ce...
... OIB obveznika plaćanja poreza. ...
...vanje naloga za plaćanje poreza koji ...
...a koji se porez plaća je 2360000-1810...
...o; za obveznika plaćanja poreza na tv...
... OIB obveznika plaćanja poreza ...
...ačun na koji se plaća porez na dohoda...
... OIB obveznika plaćanja poreza. ...
...vanje naloga za plaćanje doprinosa za...
...ačun na koji se plaća doprinos za obv...
...o; za obveznika plaćanja doprinosa za...
... OIB obveznika plaćanja doprinosa. ...
...vanje naloga za plaćanje doprinosa za...
...ačun na koji se plaća taj doprinos je...
...laquo; obveznik plaćanja doprinosa pr...
... OIB obveznika plaćanja doprinosa, ...
...vanje naloga za plaćanje na račun otv...
...korist kojeg se plaća je: 1001005-173...
...o; za obveznika plaćanja članarine tu...
... OIB obveznika plaćanja članarine. ...
...e rente koja se plaća po stopi na uku...
...avlja naloge za plaćanje na teret rač...
...je je propisalo plaćanje odnosnog pri...
...rovela nalog za plaćanje. Banka je du...
...Naknada koja se plaća pri izdavanju d...
...e što ih plaćaju osobe u tranz...
...lovidbe koja se plaća za strane jahte...
...tale na temelju plaća isplaćenih do 3...
...tale na temelju plaća isplaćenih do 3...

Stvoreno: 1/14/2011 8:24:33 AM

Pogodak 62:
Pronađeno u: Informacije o ukidanju posebnog poreza
Sadržaj: ... obračunava i plaća na sve plaće, m...

Stvoreno: 1/14/2011 12:19:38 PM

Pogodak 63:
Pronađeno u: Obrazac R-Sm 2010
Sadržaj: ...talne obveznike plaćanja doprinosa ko...

Stvoreno: 1/14/2011 12:23:40 PM

Pogodak 64:
Pronađeno u: PRIHVAT ID-1 OBRAZACA ZA 2010. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU
Sadržaj: ...taka na koje se plaća predujam poreza...

Stvoreno: 1/14/2011 12:28:41 PM

Pogodak 65:
Pronađeno u: Grad Rijeka - Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%
...rezu na dohodak plaća se po stopi od ...

Sadržaj: ...rezu na dohodak plaća se po stopi od ...

Stvoreno: 1/14/2011 12:47:48 PM

Pogodak 66:
Pronađeno u: OPĆINA HRAŠĆINA - Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%
...rezu na dohodak plaća se po stopi od ...

Sadržaj: ...rezu na dohodak plaćaju obveznici por...
... način i rokovi plaćanja, kao i oslob...
...o i oslobođenja plaćanja poreza na do...
...rezu na dohodak plaća se po stopi od ...

Stvoreno: 1/14/2011 12:49:06 PM

Pogodak 67:
Pronađeno u: PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI
Sadržaj: ...bođena njihovog plaćanja (npr. prizna...

Stvoreno: 1/14/2011 12:52:16 PM

Pogodak 68:
Pronađeno u: PUNA PRIMJENA OIB-a
Sadržaj: ... oslobođenju od plaćanja upravnih pri...
... oslobođenje od plaćanja upravnih pri...
... oslobođenje od plaćanja poreza na pr...
... oslobođenju od plaćanja upravnih, su...

Stvoreno: 1/14/2011 12:56:36 PM

Pogodak 69:
Pronađeno u: Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. godinu
...dak iz Odluka o plaćanju doprinosa u ...

Sadržaj: ...dak iz Odluka o plaćanju doprinosa u ...

Stvoreno: 1/14/2011 12:57:47 PM

Pogodak 70:
Pronađeno u: Ovrha na novčanim sredstvima
Sadržaj: ...ijela osnove za plaćanje (rješ...
...ene u osnovi za plaćanje te daje nalo...
...ijeda osnova za plaćanje i daje podat...
...nosti osnove za plaćanje po pojedinom...

Stvoreno: 1/17/2011 1:55:02 PM

Pogodak 71:
Pronađeno u: Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
Sadržaj: ... i doprinosa iz plaća i na plaće ...
...za i prireza iz plaća 47. Tro...
...Troškovi plaća zaposlenika na ...
...caron;kovi neto plaća i naknada plaća...
...a, doprinosa iz plaća i naknada plaća...
...caron;kovi neto plaća i naknada plaća...
...a, doprinosa iz plaća i naknada plaća...
...caron;kovi neto plaća i naknada plaća...
...a, doprinosa iz plaća i naknada plaća...
...Troškovi plaća i naknada plaća...
...plaće i naknade plaća 31. Tro...
...caron;kovi neto plaća i naknada plaća...
...a, doprinosa iz plaća i naknada plaća...
...caron;kovi neto plaća i naknada plaća...
...a, doprinosa iz plaća i naknada plaća...

Stvoreno: 1/17/2011 2:55:26 PM

Pogodak 72:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Sadržaj: ...anim sredstvima plaćanja« dodaj...
...snova naplate i plaćanja u platnom pr...

Stvoreno: 1/17/2011 2:59:46 PM

Pogodak 73:
Pronađeno u: Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010
...isplaćena bruto plaća po zaposlenome ...

Sadržaj: ... mjesečna bruto plaća po zaposlenome ...

Stvoreno: 1/18/2011 2:12:33 PM

Pogodak 74:
Pronađeno u: NAZIV I BROJ UPLATNOG RAČUNA - PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Sadržaj: ...ropisali obvezu plaćanja prireza. ...

Stvoreno: 1/20/2011 2:00:21 PM

Pogodak 75:
Pronađeno u: PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine', br. 149/09, 89/11)
Sadržaj: ... ili oslobođene plaćanja poreza. ...
...nos vrijednosti plaća se porez na dod...
...adu i podliježu plaćanju poreza na do...
...n, obračunava i plaća porez na punu n...
...k, obračunava i plaća porez na pripad...
...obara uz odgodu plaćanja, koji određu...
...ajkasnije nakon plaćanja zadnjeg obro...
...snici usluga ne plaćaju nikakvu nakna...
... naknadu ili je plaćaju u iznosu niže...
... koji podliježu plaćanju tih poreza. ...
... tim isporukama plaća proizvođačeve i...
...a oslobođene su plaćanja poreza na do...
...dnost pri uvozu plaćaju poduzetnici k...
...danu vrijednost plaća se prema mjestu...
...a, oslobođen je plaćanja poreza na do...
...ruke oslobođene plaćanja poreza na do...
...e su oslobođene plaćanja poreza na do...
... utvrđivanjem i plaćanjem poreza pore...
...tupnik jamči za plaćanje poreza, kazn...
...obračunavanje i plaćanje poreza na do...
...inski dug da se plaća. ...
...oduzetnici koji plaćaju porez na doda...
...ti zbog ranijeg plaćanja (casa sconto...
...rez, tada se ne plaća porez na dodanu...
...davanja koja se plaćaju pri uvozu dob...
... po stopi od 0% plaća se na: ...
...danu vrijednost plaća se po stopi od ...
...dobara i usluga plaća se po stopi od ...
...i oslobođene su plaćanja poreza na do...
...nosti kojima se plaćaju poštan...
...u vrijednost ne plaća se na usluge bo...
...i oslobođene su plaćanja poreza na do...
..., oslobođene su plaćanja poreza na do...
...u vrijednost ne plaća se prema članku...
...ke d) Zakona ne plaća se porez na dod...
..., oslobođene su plaćanja poreza na do...
...u oslobođene su plaćanja poreza na do...
...u vrijednost ne plaća se na usluge &s...
...nost oslobođenu plaćanja poreza na do...
...a oslobođene su plaćanja poreza ako s...
...nisu oslobođene plaćanja poreza na do...
...u vrijednost ne plaća se na usluge pr...
...a oslobođene su plaćanja poreza na do...
...u vrijednost ne plaća se na usluge po...
...a oslobođena je plaćanja poreza na do...
...i oslobođeno je plaćanja poreza na do...
...neovisno o tome plaćaju li članovi na...
...u oslobođene su plaćanja poreza na do...
...gom oslobođenom plaćanja poreza na do...
...nisu oslobođene plaćanja poreza na do...
...ih garancija za plaćanje i drugih jam...
...plate najma ili plaćanje zateznih kam...
...gom oslobođenom plaćanja poreza na do...
...na za klijente, plaćanjima, transferi...
...m instrumentima plaćanja odnosno sve ...
...ctor) podliježu plaćanju poreza na do...
...bradu kartičnih plaćanja, postavljanj...
...konsko sredstvo plaćanja. ...
...konska sredstva plaćanja, primjenom t...
...sko su sredstvo plaćanja oslobođeno j...
...a oslobođeno je plaćanja poreza na do...
...konsko sredstvo plaćanja ili kovanice...
..., oslobođene su plaćanja poreza na do...
...a oslobođeno je plaćanja poreza na do...
...ja oslobođen je plaćanja poreza na do...
...nije oslobođeno plaćanja poreza na do...
..., oslobođene su plaćanja poreza na do...
..., oslobođena je plaćanja poreza na do...
...u vrijednost ne plaća se na isporuke ...
...u vrijednost ne plaća se na isporuke ...
...ma oslobođen od plaćanja carine i kon...
...bila oslobođena plaćanja poreza na po...
...a je oslobođena plaćanja poreza na do...
..., oslobođene su plaćanja poreza na do...
...a je oslobođena plaćanja poreza na do...
... Oslobođenje od plaćanja poreza na do...
..., oslobođene su plaćanja poreza na do...
... Oslobođenje od plaćanja poreza iz st...
...a oslobođene su plaćanja poreza na do...
...ra oslobođen je plaćanja poreza na do...
... oslobođenje od plaćanja poreza na do...
...slobođenjima od plaćanja PDV-a pri na...
...slobođenjima od plaćanja PDV-a" ...
... oslobađanja od plaćanja carine i por...
...u oslobođene su plaćanja poreza na do...
...ovila podliježe plaćanju poreza na do...
...a oslobođene su plaćanja poreza na do...
...a oslobođene su plaćanja poreza na do...
...kona oslobođene plaćanja poreza na do...
...kona oslobođene plaćanja poreza na do...
...znik koji porez plaća prema izdanim r...
...znik koji porez plaća prema primljeni...
...danu vrijednost plaća prema primljeni...
...danu vrijednost plaća prema naplaćeni...
...danu vrijednost plaća prema izdanim r...
...danu vrijednost plaća prema izdanim r...
... obračunavaju i plaćaju poduzetnici k...
... obračunavaju i plaćaju poduzetnici k...
...danu vrijednost plaća prema primljeni...
...ju u tuzemstvu, plaća na propisani up...
...luga oslobođene plaćanja poreza, a di...
...dnim poklonima, plaćanje poslovnim pa...
...znik koji porez plaća prema primljeni...
...rez, tada se ne plaća porez na dodanu...
... 1. oslobođenih plaćanja poreza na do...
...e su oslobođene plaćanja poreza na do...
...bračunavanjem i plaćanjem poreza na d...
...na oslobođen je plaćanja poreza prema...
...obračunavanje i plaćanje poreza na do...
...ije), isprave o plaćanjima i naplati ...
...ne za obračun i plaćanje poreza i kor...
...i obveznik koji plaća porez prema izd...
...a utvrđivanje i plaćanje poreza na do...
...nost utvrđuju i plaćaju na temelju na...
...ruke oslobođene plaćanja poreza na do...
...iskoristiti bez plaćanja poreza na do...

Stvoreno: 9/30/2011 10:08:20 AM

Pogodak 76:
Pronađeno u: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010. godinu - Upute za ispunjavanje
Sadržaj: ...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...lati primitka i plaćanju predujma por...
...i tih primitaka plaća predujam poreza...
...ovanje, odnosno plaćanje nastalih izd...
...liditetom, osim plaća i mirovina, ...
.... Pravilnika ne plaća porez na dohoda...
...ostalnog rada - plaćama i naknadama k...
...ojim se uređuje plaćanje poreza (Naro...
...aren dohodak ne plaćaju porez na doho...
...atni promet, uz plaćanje odgovarajuće...
...rava koristi uz plaćanje naknade za t...
...tnosti za iznos plaća novozaposlenih ...
...anjiti za iznos plaća novozaposlenih ...
...predujam poreza plaća se prema rje&sc...
...mostalnog rada (plaća i mirovina). Go...
...ojem slučaju ne plaćaju proviziju). ...
...i na koje se ne plaća porez i drugi p...
...  Podaci o plaćama iskazani u Ob...
...4/09) obveznici plaćanja doprinosa, p...
...) na koji se ne plaća porez na dohoda...
...H na koji se ne plaća porez na dohoda...
..., oslobođeni su plaćanja poreza na do...
... bezgotovinskim plaćanjima i doznakam...
...pova za koje se plaća paušalni...
...kona od koje se plaća porez na dobit,...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...ezna osiguranja plaćaju po rje&scaron...
...guranja koji se plaćaju prema rje&sca...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...čije, rezidenti plaćaju u Republici H...
...ovorenog načina plaćanja - unaprijed ...
...vrde o njihovom plaćanju, preslike ug...
...avcem, naloga o plaćanju najamnine od...
...ma koji uređuju plaćanje zatezne kama...

Stvoreno: 2/8/2011 4:29:52 PM

Pogodak 77:
Pronađeno u: Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota
Sadržaj: ...caron;e ne mogu plaćati svoje obveze,...
...u nije u stanju plaćati svoje novčane...
...bveze neće moći plaćati ni u vi&scaro...

Stvoreno: 2/8/2011 5:06:39 PM

Pogodak 78:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
Sadržaj: ...tavom osnove za plaćanje Financijskoj...
... (2) Osnovom za plaćanje u smislu ovo...
... (3) Osnove za plaćanje porezne obve...
...scaron;njenja u plaćanju ne smatraju ...

Stvoreno: 3/1/2011 5:10:27 PM

Pogodak 79:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Sadržaj: ...ionalne bolesti plaćaju se na način k...
...obračunavanja i plaćanja jest minista...
...quo;doprinos se plaća iz državnog pro...
...obračunavanja i plaćanja jest Hrvatsk...
...na, doprinos se plaća iz državnog pro...
...obračunavanja i plaćanja doprinosa je...
...ačina i vremena plaćanja te redoslije...
... te redoslijeda plaćanja i prijeboja,...

Stvoreno: 3/1/2011 5:11:27 PM

Pogodak 80:
Pronađeno u: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
Sadržaj: ...t nekretnina ne plaćaju građani koji ...
...omet nekretnina plaća se na razliku p...
...omet nekretnina plaća se na razliku p...
... bio oslobođen, plaća se naknadno ako...
... oslobođenje od plaćanja poreza na pr...
...t nekretnina ne plaćaju građani koji ...
...omet nekretnina plaća se na razliku p...
... bio oslobođen, plaća se naknadno ako...
...t nekretnina ne plaćaju građani koji ...
...omet nekretnina plaća se na pripadaju...
... bio oslobođen, plaća se naknadno u s...
... oslobođenje od plaćanja poreza na pr...
... oslobođenje od plaćanja poreza na pr...
... oslobođenje od plaćanja poreza na pr...
... oslobođenju od plaćanja poreza na pr...

Stvoreno: 3/1/2011 5:16:31 PM

Pogodak 81:
Pronađeno u: Primitak i naplata mjenica (FINA)
Sadržaj: ...račun osnova za plaćanje Šo&...

Stvoreno: 3/1/2011 5:34:11 PM

Pogodak 82:
Pronađeno u: OPĆI POREZNI ZAKON
Sadržaj: ...davanje koje se plaća pri uvozu i izv...
...davanja koja se plaćaju za određenu č...
...davanja koja se plaćaju za kori&scaro...
...Zakona jamče za plaćanje poreza. ...
...odnosa prestaju plaćanjem, prijebojem...
...dgovornost za neplaćanje poreza po od...
... čija se obveza plaćanja temelji na p...
.... porez koji se plaća po odbitku (por...
...om da je obveza plaćanja tog poreza n...
...reznog jamca na plaćanje poreznog dug...
...ron;ćivanje) te plaćanje poreznih obv...
...tava osiguranja plaćanja. ...
...čno oslobađa od plaćanja poreza. ...
...rokove i uvjete plaćanja. U izreci po...
...Način i vrijeme plaćanja Članak ...
...ima gotovinskog plaćanja. ...
...ih kamata danom plaćanja smatra se: ...
... bezgotovinskog plaćanja dan kada su ...
...kod gotovinskog plaćanja dan s kojim ...
... Redoslijed plaćanja Članak ...
...ije dovoljan za plaćanje ukupnoga por...
... obveze koja se plaća, porezno tijelo...
...računavaju se i plaćaju kamate u skla...
...zni dug čije je plaćanje odgođeno ...
...e može odobriti plaćanje poreznog dug...
...n;enja o odgodi plaćanja poreza, pore...
...stva osiguranja plaćanja poreza, kao ...
...n;enja o odgodi plaćanja, a dana su s...
...i ako se odobri plaćanje u obrocima, ...
...esen zahtjev za plaćanje sukladno čla...
...tavom osnove za plaćanje Financijskoj...
... (2) Osnovom za plaćanje u smislu ovo...
... (3) Osnove za plaćanje porezne obve...
...nih računa radi plaćanja poreznog dug...
...stva osiguranja plaćanja iz članka 12...
...ti, interventna plaćanja i drugi zaht...
...nbsp; Način plaćanja tražbina ...
...bvezniku odgodu plaćanja ili plaćanje...
...scaron;njenja u plaćanju ne smatraju ...

Stvoreno: 3/1/2011 5:46:45 PM

Pogodak 83:
Pronađeno u: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Sadržaj: ...secu za koje se plaća ili naknada pla...
...seca za koje se plaća ili naknada pla...
...secu za koje se plaća ili naknada pla...

Stvoreno: 5/28/2011 4:57:53 PM

Pogodak 84:
Pronađeno u: Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine NN 37/2011.
Sadržaj: ...v banke, ako se plaća odnosno naknada...
...esec za koji se plaća ili naknada pla...
... ako na taj dan plaća odnosno naknada...
...secu za koji se plaća ili naknada pla...

Stvoreno: 5/28/2011 4:59:59 PM

Pogodak 85:
Pronađeno u: Poduzetnička plaća - najniža mjesečna osnovica
Poduzetnička plaća - ...

Sadržaj: ... - Poduzetnička plaća PODUZETNIČK...
...ĆA Poduzetnička plaća - najniža mjese...

Stvoreno: 5/28/2011 5:21:32 PM

Pogodak 86:
Pronađeno u: Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
Sadržaj: ...ka, kontinuitet plaćanja poreznih obv...
...rokova i načina plaćanja utvrđenih Rj...
... poduzetnika na plaćanje utvrđenog po...

Stvoreno: 5/28/2011 5:36:40 PM

Pogodak 87:
Pronađeno u: Zakon o radu (NN 149/09)
Sadržaj: ...obračunavanja i plaćanja doprinosa je...
... se isplaćivati plaća, 5) dru...
... 3) obvezi plaćanja trošk...
... (5) Ugovorena plaća i drugi uvjeti ...
... (6) Ako se plaća, odnosno drugi ...
... (3) Ako plaća nije određena n...
...laćom smatra se plaća koja se redovit...
... utvrditi, onda plaća koju odredi sud...
... Jednakost plaća žena i mu&scaro...
...kčije određeno, plaća i naknada plaće...
...ovoga Zakona su plaća i naknada plaće...
...rane natjecanja plaćati naknadu u izn...
...loboditi obveze plaćanja naknade iz č...
...slodavca obveze plaćanja naknade nako...
...ečnih mjesečnih plaća toga radnika is...
...ečnih mjesečnih plaća koje je radnik ...
... i promjenama u plaćama, 4) o...
...urediti pitanja plaća, trajanja radno...
..., napredovanju, plaćanju, socijalnim ...
...štrajku, plaća i dodaci na pla...
...omjena cijena i plaća na gospodarsku ...
...litike cijena i plaća, 6) utv...

Stvoreno: 5/31/2011 1:47:47 AM

Pogodak 88:
Pronađeno u: Postupak provođenja ovrhe
Sadržaj: ...ljene osnove za plaćanje. Osnova za p...
...anje. Osnova za plaćanje može biti rj...
...aviti osnovu za plaćanje u izvorniku ...
... Osnove za plaćanje mogu se posl...
...ljene osnove za plaćanje i podaci o s...
...ijeda osnova za plaćanje. Nadlež...
...ijeda osnova za plaćanje. Obrazac Zah...
...ijeda osnova za plaćanje može se...
...primi osnovu za plaćanje, daje naloge...
...vanje osnova za plaćanje na novčanim ...
...tskoj, a ako je plaća manja od prosje...
...nu, vrše plaćanja i/ili blokad...
...Ako u osnovi za plaćanje nisu naveden...
.... Osnove za plaćanje donesene u o...
... Ako osnova za plaćanje nije izvr&sc...
...;enje osnova za plaćanje zbog kojeg j...
...;enja osnove za plaćanje. Nakon izvr&...
...;enja osnove za plaćanje u cijelosti,...
...jati obračunsko plaćanje (kompenzacij...
... potraživanja); plaćati svoje obveze ...
...un u banci niti plaćati preko institu...

Stvoreno: 5/31/2011 1:52:37 AM

Pogodak 89:
Pronađeno u: Zakon o platnom prometu (NN 133/2009)
Sadržaj: ...ja ima račun za plaćanje i daje nalog...
...i suglasnost za plaćanje s tog računa...
...i, ako račun za plaćanje ne postoji, ...
...a daje nalog za plaćanje, 6) ...
...raquo;primatelj plaćanja« jest ...
.../ili primatelja plaćanja, 8) ...
...teret računa za plaćanje (datum valut...
...orist računa za plaćanje (datum valut...
...luga primatelja plaćanja kako bi se p...
...»račun za plaćanje« jest ...
...j ili primatelj plaćanja, bez obzira ...
...ja i primatelja plaćanja, 17)...
... i/ili račun za plaćanje drugog koris...
...»nalog za plaćanje« jest ...
...j ili primatelj plaćanja podnosi svoj...
...jevog računa za plaćanje, pri čemu je...
...rane primatelja plaćanja na osnovi su...
...uga, primatelju plaćanja ili pružatel...
...luga primatelja plaćanja, 21)...
...tvoren račun za plaćanje na ime plati...
... ili primatelja plaćanja, u svrhu pri...
...tava primatelju plaćanja ili drugom p...
...a za primatelja plaćanja, i/ili se ta...
...u za primatelja plaćanja i stavljaju ...
...ranje naloga za plaćanje, 23)...
...đenja računa za plaćanje, 24)...
...luga primatelja plaćanja ili samo jed...
...uga (primatelja plaćanja ili platitel...
... ili primatelja plaćanja) posluje pre...
...uga (primatelja plaćanja ili platitel...
... ili primatelja plaćanja) posluje pre...
...zvršenje plaćanja robe i uslug...
...vca na račun za plaćanje kao i svi po...
...đenje računa za plaćanje; 2) ...
...vca s računa za plaćanje kao i svi po...
...đenje računa za plaćanje; 3) ...
...ava na račun za plaćanje kod korisnik...
...kim uređajem, a plaćanje se obavlja t...
...ja i primatelja plaćanja bez sudjelov...
...ja i primatelja plaćanja preko trgova...
... ili primatelja plaćanja, 3) ...
...kojih primatelj plaćanja daje platite...
...akcije u sklopu plaćanja za kupnju ro...
...že na računu za plaćanje, 7) ...
...anje primatelju plaćanja: a) ...
...vac s računa za plaćanje, pod uvjetom...
...stog primatelja plaćanja, referencije...
...menta primatelj plaćanja nudi popust,...
... nudi primatelj plaćanja, strana koja...
...Kad je nalog za plaćanje za jednokrat...
...u na primatelja plaćanja odnosno plat...
...;enja naloga za plaćanje i/ili da u t...
...naku primatelja plaćanja odnosno plat...
...jerka naloga za plaćanje koji sadrži ...
...mitka naloga za plaćanje Član...
...mitka naloga za plaćanje platiteljev ...
...e na primatelja plaćanja, 2) ...
...ena u nalogu za plaćanje, 3) ...
...mitka naloga za plaćanje. (2)...
...e za primatelja plaćanja nakon izvr&s...
...luga primatelja plaćanja dužan je pri...
...n je primatelju plaćanja dati ili uči...
...koja primatelju plaćanja omogućuje id...
...jena primatelju plaćanja na raspolaga...
...snosi primatelj plaćanja i iznos svak...
...luga primatelja plaćanja za tu platnu...
...u na primatelja plaćanja odnosno plat...
...;enja naloga za plaćanje i/ili da u t...
...naku primatelja plaćanja odnosno plat...
...mitka naloga za plaćanje prema članku...
...mitka naloga za plaćanje, ako ga je p...
...ćenja računa za plaćanje platitelja z...
...mitka naloga za plaćanje platitelju d...
...e na primatelja plaćanja, 2) ...
...erećen račun za plaćanje platitelja i...
...na na nalogu za plaćanje, 3) ...
...e i kamate koje plaća platitelj, ...
...mitka naloga za plaćanje. (2)...
...e za primatelja plaćanja o pojedinim ...
...luga primatelja plaćanja dužan je pri...
...n je primatelju plaćanja bez odgađanj...
...koja primatelju plaćanja omogućuje id...
...dobren račun za plaćanje primatelja p...
...anje primatelja plaćanja ili u kojoj ...
...jena primatelju plaćanja na raspolaga...
...e i kamate koje plaća primatelj plaća...
...luga primatelja plaćanja pri izvr&sca...
...ćuje primatelju plaćanja pohranu i re...
...tjev primatelja plaćanja dostaviti in...
...nade primatelju plaćanja za tu uslugu...
...govorom urediti plaćanje naknada drug...
...luga primatelja plaćanja smije za izv...
...samo primatelju plaćanja, dok platite...
...vati primatelja plaćanja da platitelj...
... (6) Primatelj plaćanja ne smije od ...
...janju naloga za plaćanje, ako je neiz...
...ozvati nalog za plaćanje nakon slanja...
...lanja naloga za plaćanje ili davanja ...
...cije primatelju plaćanja i 5)...
...vanja računa za plaćanje, odnosno blo...
...vosti naloga za plaćanje iz članka 41...
...ti svoju obvezu plaćanja. (3)...
...ije s računa za plaćanje, dovesti ter...
...rećeni račun za plaćanje u stanje koj...
...reko primatelja plaćanja Član...
...reko primatelja plaćanja, ako su ispu...
...a ili primatelj plaćanja dostavio ili...
...reko primatelja plaćanja Član...
.... Nalozi za plaćanje i preneseni ...
...mitak naloga za plaćanje Član...
...mitka naloga za plaćanje jest trenuta...
...primio nalog za plaćanje poslan nepos...
...reko primatelja plaćanja. Ako vrijeme...
...mitka naloga za plaćanje nije radni d...
... da je nalog za plaćanje primljen slj...
...manje naloga za plaćanje. Ako je plat...
...primio nalog za plaćanje nakon tako o...
...manje naloga za plaćanje, smatra se d...
... da je nalog za plaćanje primljen slj...
...nicira nalog za plaćanje i njegov pru...
... da se nalog za plaćanje započne izvr...
...mitka naloga za plaćanje smatra se da...
...mitka naloga za plaćanje smatra se sl...
...janje naloga za plaćanje Član...
...on;iti nalog za plaćanje, dužan je, o...
...;enja naloga za plaćanje bilo objekti...
...ranog naloga za plaćanje, bez obzira ...
... je li nalog za plaćanje inicirao pla...
...reko primatelja plaćanja, osim ako dr...
...;enje naloga za plaćanje odbijeno, sm...
...ivost naloga za plaćanje Član...
...ozvati nalog za plaćanje nakon &scaro...
...reko primatelja plaćanja, platitelj n...
...ozvati nalog za plaćanje nakon prijen...
...enosa naloga za plaćanje ili nakon &s...
...o je primatelju plaćanja dao svoju su...
...ozvati nalog za plaćanje najkasnije d...
...reko primatelja plaćanja, korisnik pl...
...ozvati nalog za plaćanje najkasnije d...
...članka nalog za plaćanje može se opoz...
...poziv naloga za plaćanje potrebna je ...
...nost primatelja plaćanja. Okvirnim ug...
...poziv naloga za plaćanje. (6)...
...ivost naloga za plaćanje drugačije ne...
...anka, primatelj plaćanja i njegov pru...
...obri primatelju plaćanja. U tom sluča...
...ciji primatelju plaćanja o izvr&scaro...
...zvršenje plaćanja između pruža...
...luga primatelja plaćanja bude odobren...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...luga primatelja plaćanja osobe iz čla...
...luga primatelja plaćanja bude odobren...
...imljen nalog za plaćanje prema članku...
...luga primatelja plaćanja bude odobren...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...luga primatelja plaćanja bude odobren...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...luga primatelja plaćanja bude odobren...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...mitka naloga za plaćanje iz članka 39...
...reko primatelja plaćanja rokovi izvr&...
...zvršenja plaćanja iz ovog član...
...luga primatelja plaćanja dužan je pla...
...nijeti nalog za plaćanje koji je inic...
...reko primatelja plaćanja u rokovima k...
...među primatelja plaćanja i njegovog p...
...zvršenje plaćanja prema primat...
...rema primatelju plaćanja Član...
...luga primatelja plaćanja zaprimi izno...
...obriti račun za plaćanje primatelja p...
...anje primatelja plaćanja s datumom va...
..., ako primatelj plaćanja nema račun z...
...a nema račun za plaćanje, staviti mu ...
...vca na račun za plaćanje Član...
...a svoj račun za plaćanje u valuti u k...
...a svoj račun za plaćanje u valuti u k...
...renja računa za plaćanje primatelja p...
...anje primatelja plaćanja ne može biti...
...luga primatelja plaćanja. (2)...
...luga primatelja plaćanja dužan je izn...
...anje primatelju plaćanja odmah nakon ...
...luga primatelja plaćanja. (3)...
...renja računa za plaćanje primatelja p...
...anje primatelja plaćanja ne može biti...
...luga primatelja plaćanja primio obavi...
...luga primatelja plaćanja dužan je izn...
...anje primatelju plaćanja odmah po pri...
...ćenja računa za plaćanje platitelja n...
...nja s računa za plaćanje, dovesti taj...
...luga primatelja plaćanja primio iznos...
...na i nalogom za plaćanje, za izvr&sca...
...luga primatelja plaćanja, i to primat...
...i to primatelju plaćanja. (4)...
...anje primatelju plaćanja, a u slučaju...
...ja, a u slučaju plaćanja na račun za ...
...nja na račun za plaćanje primatelja p...
...anje primatelja plaćanja, odobriti ta...
...cirao primatelj plaćanja ili koja je ...
...reko primatelja plaćanja Član...
...reko primatelja plaćanja, osim u sluč...
...luga primatelja plaćanja odgovara pri...
...vara primatelju plaćanja: 1) ...
...jenos naloga za plaćanje platiteljevo...
...dmetni nalog za plaćanje platiteljevo...
...luga primatelja plaćanja dokaže da je...
...prenio nalog za plaćanje primatelja p...
...anje primatelja plaćanja i da je post...
...ćenja računa za plaćanje, dovesti taj...
...reko primatelja plaćanja, pružatelj p...
...luga primatelja plaćanja dužan je, ne...
...tjev primatelja plaćanja odmah poduze...
...titi primatelja plaćanja. (5)...
...ga i primatelja plaćanja nije ugovore...
...ga i primatelja plaćanja nije ugovore...
...uga i primatelj plaćanja koji nije po...
...Ako je nalog za plaćanje izvrš...
... da je nalog za plaćanje izvrš...
...u na primatelja plaćanja koji je odre...
...u na primatelja plaćanja, odnosno pla...
...druge račune za plaćanje koje vode pr...
... Nalozi za plaćanje Član...
...vanja naloga za plaćanje za izvr&scar...
...dana primatelju plaćanja niti su pren...
... vodi račune za plaćanje, ti računi m...
...a platni promet plaćaju Hrvatskoj nar...
...zračuna i način plaćanja može propisa...
...i za primatelja plaćanja, te je isklj...
...je i primatelje plaćanja. Duž...
...mitka naloga za plaćanje ne pruži inf...
... ako primatelju plaćanja nakon izvr&s...
...ćenja računa za plaćanje, odnosno nak...
...mitka naloga za plaćanje ne da inform...
... ako primatelju plaćanja nakon izvr&s...
...ječi primatelja plaćanja da za kori&s...
...;enja naloga za plaćanje u skladu s o...
...ranog naloga za plaćanje protivno odr...
...e izvrši plaćanje drugom pruža...
...renese nalog za plaćanje u skladu sa ...
...e izvrši plaćanje prema svom p...
...svom primatelju plaćanja u skladu s o...
...ćenja računa za plaćanje platitelja p...
...o kao primatelj plaćanja naplati nakn...
...6) ako nalog za plaćanje za izvr&scar...
... se računima za plaćanje koje vodi ne...
... sustav velikih plaćanja i Nacionalni...
...sustavu velikih plaćanja i o namiri n...
...e o nalozima za plaćanje (»Naro...

Stvoreno: 5/31/2011 1:58:50 AM

Pogodak 90:
Pronađeno u: PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10
Sadržaj: ...predujam poreza plaća po odbitku, obv...
... slučaju obveze plaćanja poreza na do...
... 2.1. iznos plaća novozaposlenih ...
...z na dohodak ne plaća se na manjkove ...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...z na dohodak ne plaća se na novčanu n...
...z na dohodak ne plaća se na primitke ...
...z na dohodak ne plaća se, u skladu s ...
...tkom na koji se plaća porez na dohoda...
...kom od kojeg se plaća porez na dohoda...
...z na dohodak ne plaća se na stipendij...
...m na koji se ne plaća porez na dohoda...
...m na koji se ne plaća porez na dohoda...
...z na dohodak ne plaća se na sindikaln...
...z na dohodak ne plaća se na nagrade z...
...z na dohodak ne plaća se na premije d...
...predujam poreza plaća po odbitku (nak...
...jen ček. Ako se plaća mjenicom, primi...
...mjenice. Ako se plaća kreditnom karti...
...taju u trenutku plaćanja tih obveza. ...
...mljeni nalog za plaćanje. Pri plaćanj...
...edaje čeka. Pri plaćanju mjenicom izd...
...om mjenice. Pri plaćanju kreditnom ka...
...izdatak nastaje plaćanjem sa žiroraču...
...2. poduzetnička plaća koja ulazi u ra...
... 3. primici (plaća) fizičkih osoba...
... 4. primici (plaća) članova predst...
...koje poslodavci plaćaju za svoje radn...
...mostalnog rada (plaća) jesu svi primi...
...osobama koji su plaćali porez na dobi...
...reni radniku uz plaćanje naknade koja...
... 5.2. ako se plaća po osnovi kori&...
...obračunavanja i plaćanja poreza na do...
...obračunavanju i plaćanju predujma por...
...u se u trenutku plaćanja, ...
...cija i dokazi o plaćanju). Izdaci ist...
...tvrđuju dobit i plaćaju porez na dobi...
...kona na koje se plaća porez na dodanu...
...žja gotovinskog plaćanja. ...
...znosu, nadnevku plaćanja/naplate te p...
...lastiti zahtjev plaćati porez na dobi...
... ili je obvezan plaćati porez na dobi...
...ivati dohodak i plaćati predujam pore...
...vanja dohotka i plaćanja predujma por...
...poreza i načinu plaćanja pauša...
...tvrđuje dobit i plaća porez na dobit,...
..., 2. plaćanje veće naknade...
...obračunavanju i plaćanju predujma por...
...a oslobođena od plaćanja poreza na do...
...e oslobođene od plaćanja poreza na do...
...e oslobođene od plaćanja poreza na do...
...e oslobođene od plaćanja poreza na do...
...a oslobođena od plaćanja poreza na do...
...redbama Zakona, plaća predujam poreza...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...guranja koji se plaćaju prema rje&sca...
...ezna osiguranja plaćaju prema rje&sca...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...reza na dohodak plaća po odbitku, pre...
...redijeliti i za plaćanje poreza na do...
...osno obvezni su plaćati porez na dobi...
...;tva zahtjev za plaćanje poreza na do...
...tnosti za iznos plaća novozaposlenih ...
...tnosti za iznos plaća novozaposlenih ...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
.... Utvrđivanje i plaćanje predujma por...
...dujam poreza se plaća najkasnije posl...
...i utvrđivanju i plaćanju predujma por...
...ava i isplaćuje plaća koja se odnosi ...
...2002. (zaostala plaća) te se prema is...
...laćuje zaostala plaća i obračunavaju ...
...ičke evidencije plaća te drugih ispra...
... 3. isplaćenim plaćama i mirovinama,...
...ke o isplaćenim plaćama i mirovinama,...
...mu je isplaćena plaća i mirovina, bez...
... (8) Podaci o plaćama i mirovinama ...
...eznog razdoblja plaća nije isplaćena....
...ron;enja suda o plaćanju alimentacije...
...je su propisale plaćanje prireza pore...
...ovljenika glede plaćanja poreza ...
...obračunavanja i plaćanja poreza na pl...
... do 24. Zakona, plaća se prema rje&sc...
...orezni obveznik plaća mjesečno do pos...
...m 4. Zakona, ne plaća predujam poreza...
...ešenja o plaćanju predujma por...
... članka počinje plaćati predujam pore...
...ešenje o plaćanju predujma izd...
...ešenje o plaćanju predujma por...
...ešenje o plaćanju predujma por...
...avka 2. Zakona, plaća se prema rje&sc...
...orezni obveznik plaća mjesečno do pos...
...orezni obveznik plaća od osnovice koj...
...veznik rezident plaća na način iz sta...
.... Na isti način plaćaju predujam pore...
...orezni obveznik plaća po rješe...
...k od osiguranja plaća se od osnovice ...
...e oslobođene od plaćanja poreza na do...
...avku 1. Zakona, plaća se na pojedinač...
..., utvrđuje se i plaća od osnovice koj...
..., utvrđuje se i plaća od osnovice koj...
..., utvrđuje se i plaća, na način iz st...
...enog poreza pri plaćanju predujma por...
...reza na dohodak plaćaju po odbitku i ...
...ma se doprinosi plaćaju iz državnog p...
...tke o obvezniku plaćanja doprinosa: n...
...ma se doprinosi plaćaju iz državnog p...
...aci o obvezniku plaćanja doprinosa po...
...ada je obveznik plaćanja doprinosa os...
...taka na koji se plaća predujam poreza...
...ezna osiguranja plaćaju prema rje&sca...
...ak i na koji se plaća porez na dohoda...
...ak i na koji se plaća porez na dohoda...
...orez na dohodak plaća u paušal...
...utvrđuje obveza plaćanja poreza na do...
... oslobođenje od plaćanja poreza na do...
...utvrđuje obveza plaćanja poreza na do...
... oslobođenje od plaćanja poreza na do...
...mostalnog rada (plaća) – pod r....
...ne banke na dan plaćanja poreza. ...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...lati primitka i plaćanju predujma por...
...) na koji se ne plaća porez na dohoda...
...a na koji se ne plaća porez na dohoda...
...m 10. Zakona ne plaća porez na dohoda...
...pova na koji se plaća porez u pau&sca...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...obustavljanja i plaćanja posebnog por...

Stvoreno: 5/31/2011 12:01:28 PM

Pogodak 91:
Pronađeno u: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja Narodne novine
Sadržaj: ...s transakcijama plaćanja temeljenima ...
...enu transakcija plaćanja temeljenima ...
...a transakcijama plaćanja temeljenima ...
...uo; transakcije plaćanja temeljenog n...
...obvezu kasnijeg plaćanja prodavatelju...
...ednost dodatnog plaćanja prebija se s...
...menata, dodatno plaćanje promatra se ...
...ena za pravo na plaćanja temeljena na...
...ože dodijeljena plaćanja temeljena na...
...drugih prava na plaćanja temeljena na...
...ljenih prava na plaćanja temeljena na...
...užan zamijeniti plaćanja temeljena na...
...užan zamijeniti plaćanja temeljena na...
...čenik dodijelio plaćanja ili ...
... Transakcije plaćanja glavničkim i...
...ene transakcije plaćanja temeljenih n...
...oje transakcije plaćanja temeljenih n...
...na, transakcije plaćanja temeljenih n...
...sti transakcija plaćanja temeljenih n...
...quo;dodijeljena plaćanja temeljena na...
...one transakcije plaćanja temeljenih n...

Stvoreno: 6/4/2011 4:00:15 AM

Pogodak 92:
Pronađeno u: Minimalna plaća 2011, 2012
Minimalna plaća 2011, 2012
Stvoreno: 6/4/2011 4:01:53 AM

Pogodak 93:
Pronađeno u: Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. u Republici Hrvatskoj
Minimalna plaća za ra...

Stvoreno: 6/4/2011 4:03:20 AM

Pogodak 94:
Pronađeno u: Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2010. do 31. svibnja 2011. u Republici Hrvatskoj
Minimalna plaća za ra...

Stvoreno: 6/4/2011 4:06:29 AM

Pogodak 95:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Sadržaj: ... oslobođenju od plaćanja trošk...
...e oslobođena od plaćanja trošk...
... oslobođenje od plaćanja trošk...

Stvoreno: 6/4/2011 7:40:24 AM

Pogodak 96:
Pronađeno u: Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje
Sadržaj: ...osa i obveznici plaćanja doprinosa (u...
...je proizlaze iz plaćanja doprinosa iz...

Stvoreno: 6/4/2011 7:42:09 AM

Pogodak 97:
Pronađeno u: Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Sadržaj: ...rad obavlja bez plaćanja ili druge ma...

Stvoreno: 6/13/2011 10:43:21 PM

Pogodak 98:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe
Sadržaj: ...kojim se nalaže plaćanje u rentama za...
...kojim se nalaže plaćanje u rentama za...
...ada) 2. plaća iz članka 92. O...
...kojim se nalaže plaćanje u rentama za...

Stvoreno: 6/14/2011 2:12:51 PM

Pogodak 99:
Pronađeno u: Zakon o posebnom porezu na kavu - Narodne novine br.: 31, 16.03.2011.
Sadržaj: ...Zakonom uređuje plaćanje posebnog por...
...a oslobođene od plaćanja carine ne sm...
...4. ovoga Zakona plaća se za jedan kil...
...8. ovoga Zakona plaća se u visini od ...
...1. ovoga Zakona plaća posebni porez u...
...1. ovoga Zakona plaća posebni porez u...
...tvu, obračunu i plaćanju posebnog por...

Stvoreno: 6/14/2011 2:17:07 PM

Pogodak 100:
Pronađeno u: Neoporezive isplate dnevnica za službena putovanja
Sadržaj: ...z na dohodak ne plaća na primitke rad...

Stvoreno: 6/14/2011 11:38:35 PM

Pogodak 101:
Pronađeno u: Uputa - Evidencija pri korištenju prijevoznih sredstava
Sadržaj: ...; 3. Ako se plaća po osnovi kori&...

Stvoreno: 6/15/2011 1:39:11 PM

Pogodak 102:
Pronađeno u: Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za nerezidente
Obveza plaćanja prire...

Sadržaj: ...ali je obveznik plaćanja poreza na do...
...denti obveznici plaćanja poreza na do...
...sp; Obveza plaćanja prireza pore...
...rezu na dohodak plaća po stopi koju u...
...enog, obveznici plaćanja prireza pore...
...e nije obveznik plaćanja prireza pore...
...zivanju, moraju plaćati i prirez (uko...

Stvoreno: 6/16/2011 9:20:52 AM

Pogodak 103:
Pronađeno u: Promotivni materijal
Sadržaj: ...poruke i obveze plaćanja poreza na do...
...danu vrijednost plaća na isporuke svi...
...danu vrijednost plaća i na sve druge ...

Stvoreno: 6/16/2011 9:52:34 AM

Pogodak 104:
Pronađeno u: Oporezivanje kotizacija za simpozij pdv-om
Sadržaj: ...danu vrijednost plaća se na isporuke ...

Stvoreno: 6/16/2011 9:54:47 AM

Pogodak 105:
Pronađeno u: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 87/08)
Sadržaj: ... druga sredstva plaćanja, b) uložen...
...konsko sredstvo plaćanja; 16. gotov...
...rugih sredstava plaćanja na jednoj lo...
...a instrumentima plaćanja (npr. kredit...
...lučajevima kada plaćanje jednokratne ...
...užatelji usluga plaćanja), dužni su p...
...laza kroz lanac plaćanja. (2) Sadrž...
...užatelja usluga plaćanja te iznimke o...
...užatelji usluga plaćanja, koji su pos...
...užatelji usluga plaćanja mogu ogranič...
...ateljima usluga plaćanja koji učestal...
...ružatelj usluga plaćanja obavijestit ...
...užatelji usluga plaćanja, koji su pos...
...užatelji usluga plaćanja. (7) Prili...
...užatelji usluga plaćanja identificira...
...jeru da se prvo plaćanje u poslovnoj ...
...nja gotovinskih plaćanja iz stavka 1....
... slučaju ako se plaćanje kod navedeni...
...nje gotovinskih plaćanja u skladu s č...
...laza kroz lanac plaćanja (članak 15. ...
...ružatelj usluga plaćanja, kao posredn...
...nosno ako primi plaćanje u viš...
...ja stranke prvo plaćanje provede prek...

Stvoreno: 6/16/2011 10:11:29 AM

Pogodak 106:
Pronađeno u: Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Breznički Hum NN 68/2011
Sadržaj: ...ačin obračuna i plaćanja prireza pore...
...rezu na dohodak plaća se po stopi 3%....

Stvoreno: 6/27/2011 12:46:55 PM

Pogodak 107:
Pronađeno u: Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti NN 1/2011
Sadržaj: ...bođena njihovog plaćanja (npr. prizna...

Stvoreno: 6/27/2011 4:54:41 PM

Pogodak 108:
Pronađeno u: Povrat pdv-a inozemnim poduzetnicima i registriranje
Sadržaj: ... utvrđivanjem i plaćanjem poreza pore...
...tupnik jamči za plaćanje poreza, kazn...
...obračunavanje i plaćanje poreza na do...
...znik koji porez plaća prema izdanim r...

Stvoreno: 6/28/2011 3:41:33 AM

Pogodak 109:
Pronađeno u: Priznavanje pretporeza po ulaznim računima
Sadržaj: ...nicima utvrđuje plaća.  &nbs...
...ada se utvrđuje plaća porez na dodanu...
...danu vrijednost plaća na sve isporuke...
... obračunavali i plaćali PDV na 30% tr...
...evoz obračunava plaća u naravi porezn...

Stvoreno: 6/28/2011 3:42:57 AM

Pogodak 110:
Pronađeno u: Vezne oznake - nalog za plaćanje
...nake - nalog za plaćanje
Stvoreno: 7/2/2011 1:00:38 PM

Pogodak 111:
Pronađeno u: PDV obrasci
Sadržaj: ...kšice od plaćanja PDV-a &...
...slobođenjima od plaćanja PDV-a
Stvoreno: 7/2/2011 1:11:47 PM

Pogodak 112:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, Narodne novine broj: 89/2011, 29.07.2011.
Sadržaj: ...slobođenjima od plaćanja PDV-a koji j...
...kona oslobođene plaćanja poreza na do...
...kona oslobođene plaćanja poreza na do...
...ruke oslobođene plaćanja poreza na do...

Stvoreno: 9/30/2011 10:06:08 AM

Pogodak 113:
Pronađeno u: Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini, Narodne novine broj: 98/2011, 29.08.2011.
Sadržaj: ... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...

Stvoreno: 9/30/2011 10:12:06 AM

Pogodak 114:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.
Sadržaj: ...eni u osnovi za plaćanje« dodaj...
... je u osnovi za plaćanje određena ovr...
... je u osnovi za plaćanje određena ban...
... je u osnovi za plaćanje određena da ...
... je u osnovi za plaćanje određena da ...
...je te osnove za plaćanje«. ...
...primi osnovu za plaćanje donesenu u p...
...primi osnovu za plaćanje kojom je nal...
...;enje osnove za plaćanje (poruka A31 ...
...vedbe osnove za plaćanje na teret nov...
...;enje osnove za plaćanje (poruka A31 ...
..., a u osnovi za plaćanje je naloženo ...
...;enje osnove za plaćanje iz svih novč...

Stvoreno: 9/30/2011 10:13:59 AM

Pogodak 115:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Narodne novine broj: 99/2011, 31.08.2011.
Sadržaj: ...;enje osnova za plaćanje donesenim u ...
...;enje osnova za plaćanje donesenim u ...
...;enje osnova za plaćanje donesenim u ...
... je u osnovi za plaćanje određen prij...
...adnje osnove za plaćanje ...
...adnje osnove za plaćanje ...
...ron;e osnova za plaćanje. Por...
...azina osnove za plaćanje u kojoj se n...
...zi po osnovi za plaćanje (detalji A31...
...ma, a osnova za plaćanje može se izvr...
...aron;ifra opisa plaćanja ...
... Opis plaćanja ...
...nosti osnove za plaćanje, u poruci se...
...mitka osnove za plaćanje koja se treb...
...mitka osnove za plaćanje po kojoj tre...
...mitka osnove za plaćanje po kojoj je ...
...vedbe osnove za plaćanje Agencija će ...
...metna osnova za plaćanje ne uspije pr...
...vedbe osnove za plaćanje Agencija će ...
...uka A71 – plaćanje u stranoj va...
...ojom se obavlja plaćanje ...
... Opis plaćanja ...
...izvršiti plaćanje ...
...aron;ifra opisa plaćanja nije ispravn...

Stvoreno: 9/30/2011 10:15:16 AM

Pogodak 116:
Pronađeno u: Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - Narodne novine broj: 132/2011 18.11.2011.
Sadržaj: ...ene evidencije, plaćanja i kontrole? ...
...evidentiranje i plaćanje, te za kontr...
... evidencije, plaćanja i kontrole? ...
...zani su procesi plaćanja, financijsko...

Stvoreno: 11/22/2011 4:29:28 AM

Pogodak 117:
Pronađeno u: Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011.
Sadržaj: ...davatelj obvezu plaćanja poreza na pr...
... oslobođenje od plaćanja poreza &ndas...
... oslobođenje od plaćanja poreza na pr...

Stvoreno: 12/9/2011 10:11:50 AM

Pogodak 118:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011.
Sadržaj: ...ansakcije manje plaćanje poreza odnos...
...no izbjegavanje plaćanja poreza osobi...
...ijenjene iznose plaćanja u novcu koje...
...ijenjene iznose plaćanja u novcu koji...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...o odbitku se ne plaća na isplate kama...
...i za izuzeće od plaćanja poreza po od...
...ti za njegovo neplaćanje, može se od ...

Stvoreno: 12/9/2011 10:13:01 AM

Pogodak 119:
Pronađeno u: Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011.
Sadržaj: ... (1) Prosječna plaća, u skladu s odr...
... Prosječna neto plaća, u skladu s odr...
...ma se doprinosi plaćaju iz državnog p...
...h; poduzetnička plaća, prema članku 8...
...orez na dohodak plaća u paušal...

Stvoreno: 12/9/2011 10:16:40 AM

Pogodak 120:
Pronađeno u: Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javni potreba u 2011. godini, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011
Sadržaj: ...drugoj ambalaži plaća se u korist rač...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...
... na nalozima za plaćanje u polje &raq...

Stvoreno: 12/9/2011 10:19:15 AM

Pogodak 121:
Pronađeno u: Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini
Sadržaj: ... način i rokovi plaćanja obveza člani...
...Komore dužne su plaćati na način i u ...
... Članice Komore plaćaju članarinu iz ...
...odini, dužne su plaćati članarinu suk...
...73/91) dužne su plaćati članarinu na ...

Stvoreno: 12/28/2011 9:59:07 AM

Pogodak 122:
Pronađeno u: Odluka o troškovima u postupcima arbitraže, Narodne novine br.: 142, 09.12.2011.
Sadržaj: ... Ako stranke plaćaju predujam admi...
...strana stranka) plaća troškove...
...n;kove postupka plaćati u valuti sjed...
...domaća stranka) plaća troškove...
...e svote koja se plaća ili predujmljuj...

Stvoreno: 12/28/2011 10:01:03 AM

Pogodak 123:
Pronađeno u: Odluka o troškovima u postupcima mirenja, Narodne novine br.: 142, 09.12.2011.
Sadržaj: ...nke pristaju na plaćanja svih naveden...

Stvoreno: 12/28/2011 10:02:54 AM

Pogodak 124:
Pronađeno u: Prijava poreza na dobit za 2011. godinu
Sadržaj: ... izjavile da će plaćati porez na dobi...
...ko izjavi da će plaćati porez na dobi...
...osoba koja želi plaćati porez na dobi...
...titelji koji su plaćali naknade inoze...
...od 2011. godine plaćaju porez na dobi...
...ebnim propisima plaćaju pri registrac...
...voz ne utvrđuje plaća. U ...
...ebnim propisima plaćaju pri registrac...
...omobila – plaća U č...
...ebnim propisima plaćaju pri registrac...
...voz ne utvrđuje plaća. Pr...
...evoz obračunava plaća nekoj osobi, u ...
...oj osnovi se ne plaća porez na dohoda...
...nost od koje se plaća porez na dobit,...
...uga, na koje se plaća porez po odbitk...
... članka spada i plaćanje trošk...
...rovanje odnosno plaćanje trošk...
...ko se na kamate plaća porez na dohoda...
...status, odnosno plaća porez na dobit ...
...e oslobođena od plaćanja poreza na do...
...ko se na kamate plaća porez po odbitk...
...u djelatnost ne plaćaju porez na dobi...
...stoga članka ne plaćaju porez na dobi...
... porez na dobit plaća se po stopi 20%...
... oslobađanja od plaćanja poreza na do...
...ropsku uniju ne plaćaju porez na dobi...
...ibarstva i koji plaćaju 25% od propis...
...e, odnosno koji plaćaju porez na dobi...
... Europsku uniju plaćaju 25% od propis...
... porez na dobit plaćaju po stopi od 5...
...ibarstva i koji plaćaju 75% od propis...
... porez na dobit plaćaju po stopi od 1...
... Europsku uniju plaćaju 75% od propis...
... porez na dobit plaćaju po stopi od 1...
...ibarstva i koji plaćaju 85% od propis...
... porez na dobit plaćaju po stopi od 1...
...ropsku uniju ne plaćaju porez na dobi...
...ede i ribarstva plaćaju 25% od propis...
... porez na dobit plaćaju po stopi od 5...
... Europsku uniju plaćaju 75% od propis...
... porez na dobit plaćaju po stopi od 1...
...om području, te plaćaju porez na dobi...
... na oslobođenje plaćanja poreza na do...
... 85/08), a koji plaćaju porez na dobi...
...rvatska (HR 01) plaćaju porez na dobi...
... porez na dobit plaćaju po stopi 15%....
... (HR 03) i koji plaćaju porez na dobi...
... porez na dobit plaćaju po stopi 10%,...
... oslobođenje od plaćanja poreza na do...
...85/08), te koji plaćaju porez na dobi...
... godine odnosno plaćaju porez na dobi...
...juna kuna, koji plaćaju porez na dobi...
...ijuna kuna koji plaćaju porez na dobi...
...juna kuna, koji plaćaju porez na dobi...
...juna kuna, koji plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...za na dobit, te plaćaju porez na dobi...
...orezni obveznik plaćat će predujmove ...
...ine nisu morali plaćati predujmove je...
...a 2011. godinu, plaća se za mjesec u ...
...za 2010. godinu plaćali predujmove, a...
...ve nisu obvezni plaćati predujmove za...

Stvoreno: 1/18/2012 3:14:49 AM

Pogodak 125:
Pronađeno u: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2011. godinu
Sadržaj: ...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...lati primitka i plaćanju predujma por...
...i tih primitaka plaća predujam poreza...
...ovanje, odnosno plaćanje nastalih izd...
...liditetom, osim plaća i mirovina, ...
.... Pravilnika ne plaća porez na dohoda...
...ostalnog rada - plaćama i naknadama k...
...ojim se uređuje plaćanje poreza (Naro...
...aren dohodak ne plaćaju porez na doho...
...atni promet, uz plaćanje odgovarajuće...
...rava koristi uz plaćanje naknade za t...
...tnosti za iznos plaća novozaposlenih ...
...predujam poreza plaća se prema rje&sc...
...ojem slučaju ne plaćaju proviziju). ...
...i na koje se ne plaća porez i drugi p...
...  Podaci o plaćama iskazani u Ob...
...) na koji se ne plaća porez na dohoda...
...H na koji se ne plaća porez na dohoda...
..., oslobođeni su plaćanja poreza na do...
... bezgotovinskim plaćanjima i doznakam...
...pova za koje se plaća paušalni...
...kona od koje se plaća porez na dobit,...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...ezna osiguranja plaćaju po rje&scaron...
...guranja koji se plaćaju prema rje&sca...
...g razdoblja pri plaćanju predujma por...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...ezna osiguranja plaća prema rje&scaro...
...i na koje se ne plaća porez na dohoda...
...čije, rezidenti plaćaju u Republici H...
...ma koji uređuju plaćanje zatezne kama...

Stvoreno: 1/18/2012 3:16:27 AM

Pogodak 126:
Pronađeno u: PRIHVAT OBRAZACA IP ZA 2011. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU
Sadržaj: ...ke o isplaćenim plaćama ili mirovinam...

Stvoreno: 1/18/2012 3:17:43 AM

Pogodak 127:
Pronađeno u: PRIHVAT ID-1 OBRAZACA ZA 2011. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU(ID-1 za 2011 xls)
Sadržaj: ...taka na koje se plaća predujam poreza...

Stvoreno: 1/18/2012 3:18:49 AM

Pogodak 128:
Pronađeno u: Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave godišnjih financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Sadržaj: ... rokovi njihova plaćanja. II....
... rokovi njihova plaćanja utvrdit će s...
...uga poduzetnici plaćaju unaprijed na ...
...oduzetnika koji plaća uslugu javne ob...
...ju obavijesti o plaćanju. Zainteresir...
...ju obavijesti o plaćanju, nakon čega ...

Stvoreno: 1/26/2012 4:05:08 AM

Pogodak 129:
Pronađeno u: Godišnji financijski izvještaji - naknada za javnu objavu
Sadržaj: ...u ili na papiru plaćaju sami poduzetn...

Stvoreno: 1/26/2012 4:12:06 AM

Pogodak 130:
Pronađeno u: Uputa o oporezivanju isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost
Sadržaj: ...1. ožujka 2012. plaća po stopi 10% na...
...naknade, obvezu plaćanja, obveznika, ...

Stvoreno: 2/27/2012 2:58:41 AM

Pogodak 131:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost - Narodne novine broj: 22/2012 23.02.2012.
Sadržaj: ...ovnih partnera, plaćanje poslovnim pa...

Stvoreno: 2/27/2012 3:00:40 AM

Pogodak 132:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - Narodne novine broj: 22/2012 23.02.2012.
Sadržaj: ...1. ovoga Zakona plaća se po odbitku, ...
...4. ovoga Zakona plaća se po odbitku n...

Stvoreno: 2/27/2012 3:01:58 AM

Pogodak 133:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - Narodne novine broj: 22/2012 23.02.2012.
Sadržaj: ...li izbjegavanja plaćanja poreza. ...
...voz ne utvrđuje plaća, 5. za ...
...oj osnovi se ne plaća porez na dohoda...
...nost od koje se plaća porez na dobit,...
...orez po odbitku plaća po stopi od 12%...
...ele u dobiti ne plaća se kada se dobi...
...ovoga Zakona ne plaća se kada se divi...
...a su oslobođena plaćanja poreza ili i...

Stvoreno: 2/27/2012 3:05:25 AM

Pogodak 134:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - Narodne novine broj: 22/2012 23.02.2012.
Sadržaj: ...uo;11. Provedba plaćanja doprinosa ...
... način provedbe plaćanja doprinosa pr...
...bjekte provedbe plaćanja doprinosa ut...
...nim nalozima za plaćanje doprinosa pr...
...ubjekt provedbe plaćanje doprinosa ko...
...koji ne provodi plaćanje doprinosa, s...
... sami obveznici plaćanja doprinosa iz...

Stvoreno: 2/27/2012 3:07:39 AM

Pogodak 135:
Pronađeno u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - Narodne novine br.: 29, 07.03.2012.
Sadržaj: ...e su oslobođene plaćanja poreza na do...

Stvoreno: 4/12/2012 6:17:50 AM

Pogodak 136:
Pronađeno u: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom - NN 25, 28.02.2012
Sadržaj: ...ta, dospjelu za plaćanje do 31. siječ...
...om dospjelim za plaćanje do 31. siječ...
... Zakona čije je plaćanje odgođeno. ...

Stvoreno: 4/12/2012 6:27:35 AM

Pogodak 137:
Pronađeno u: Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa - Narodne novine broj: 49/2012 27.04.2012.
...načinu provedbe plaćanja doprinosa pr...

Sadržaj: ... način provedbe plaćanja doprinosa pr...
...bjekte provedbe plaćanja doprinosa, ...
...nim nalozima za plaćanje doprinosa pr...
...ubjekt provedbe plaćanja doprinosa je...
...edati naloge za plaćanje za isplatu p...
...aće i naloge za plaćanje za uplatu do...
...jenog naloga za plaćanje za isplatu p...
... osim naloga za plaćanje za isplatu p...
...ani i nalozi za plaćanje za uplatu do...
... na nalozima za plaćanje za uplatu do...
...nalog odnosi na plaćanje poreza, prir...
... po nalozima za plaćanje za uplatu do...
... po nalozima za plaćanje za isplatu p...
...redao naloge za plaćanje za uplatu do...
...ovede naloge za plaćanje za isplatu p...
...vesti naloge za plaćanje za isplatu p...
...edini nalozi za plaćanje za uplatu do...
...o; na nalogu za plaćanje za isplatu p...
...o; na nalogu za plaćanje za isplatu p...
... na nalozima za plaćanje za isplatu p...
...o; na nalogu za plaćanje za isplatu p...
... OIB obveznika plaćanja javnih davan...
...ji se isplaćuje plaća ...
...ju se isplaćuje plaća ...
... (bezgotovinsko plaćanje) i na nalog ...
...atu (gotovinsko plaćanje) kod svake i...
...nim nalozima za plaćanje za isplatu p...
...nim nalozima za plaćanje za isplatu p...
...te iz naloga za plaćanje za isplatu p...
...je li isplaćena plaća bez uplate dopr...
...je li isplaćena plaća bez uplate dopr...
...te iz naloga za plaćanje za isplatu p...

Stvoreno: 5/14/2012 2:07:52 AM

Pogodak 138:
Pronađeno u: Saboru upućen Prijedlog zakona o fiskalizaciji - 26. srpanj 2012.
Sadržaj: ...su građani koji plaćaju gotovinom kup...
... porez koji oni plaćaju kroz cijenu m...
...taju svjesni da plaćanjem poreza kroz...
...jem poreza kroz plaćanje računa parti...

Stvoreno: 7/27/2012 9:32:22 AM

Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
službeni put Sudski registar RH stope amortizacije devizno poslovanje knjiga popisa robe id i idd Obrazac ID Registar poslovnih subjekata obrazac id1 PDV Sudski registar trgovačkih društava sudski registar poslovnih subjekata id 1 naknade Obrasci R-Sm amortizacijske stope amortizacija putni troškovi naknada