Zakon o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine br.: 111, 29. 10. 2007.


ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 105/06., 118/06. i 77/07.) u članku 46. stavku 3. iza postotka: »28%« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za naknade plaće iz stavka 2. točke 3. ovoga članka«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Stvoreno: 09.11.2007 u 19:43:53