Za isplate plaća i naknada od 1. ožujka 2009. godine FINA neće prikupljati i obrađivati podatke iz statističkog Izvještaja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL


Obavijest: Svi se izvještaji u 2009. godini trebaju predati s brojčanom oznakom djelatnosti prema NKD-u 2007.

Za isplate plaća i naknada od 1. ožujka 2009. godine FINA neće prikupljati i obrađivati podatke iz statističkog Izvještaja o isplaćenim plaćama - obrazac SPL, kao ni podatke iz Izvještaja o isplaćenim naknadama materijalnih prava radnika - obrazac TMP. Isplatitelji plaća i naknada nemaju više obvezu sastavljati navedene izvještaje za isplate od 1. ožujka 2009. godine i nadalje. Više

Stvoreno: 02.05.2009 u 13:07:50