Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Statistički izvještaji, Knjigovodstvo > Statistički i financijski izvještaji >> Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.g.

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.g.

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.g.

Klasa: 400-06/11-01/129
Urbroj: 513-05-02/11-2
Zagreb, 14. lipnja 2011.
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
- svima -
Predmet: Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.g.

 

I. OBVEZNICI IZRADE I PREDAJE POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAJA

Sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br.
10/08 i 7/09) obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja jesu:
udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke,
komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj
osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su
neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.
Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima
(podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj) podnose jedan financijski
izvještaj na razini pravne osobe. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora
biti obuhvaćeno jednim financijskim izvještajem, stoga organizacijski dijelovi (podružnice)
bez pravne osobnosti ne podnose polugodišnji financijski izvještaj FINA-i.
Prema članku 71. Uredbe Obrazac: PR-RAS-NPF nisu obvezne sastavljati niti predavati
neprofitne organizacije:
· čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna
na razini godine i
· godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini
godine.
Detaljne Upute o primjeni članka 71. Uredbe nalaze se na web stranicama Ministarstva
financija (www.mfin.hr→ Državna riznica→ Računovodstvo→ Neprofitno računovodstvo→
Uputa o primjeni članka 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija).

Napomena: Neprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009.g. (dakle i one koje su
osnovane u 2010. i 2011.g.) dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati
financijske izvještaje sljedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine.

 

II. ROKOVI I NAČIN PREDAJE POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAJA

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2011.g. predaju FINA-i
· Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF
do 30. srpnja 2011.g.
Neprofitne organizacije dužne su poštivati Uredbom propisani rok za dostavu
financijskih izvještaja (čl. 70. st. 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija)
jer FINA nakon navedenog roka (30. srpnja) neće zaprimati financijske izvještaje.
Obrazac: PR-RAS-NPF moguće je predati:
· u elektroničkom obliku s ugrañenim kontrolama koji se može pronaći na web
stranicama FINA-e i Ministarstva financija (www.mfin.hr→ Državna riznica→
Računovodstvo→ Neprofitno računovodstvo→ Financijski izvještaji za neprofitne
organizacije s ugrañenim kontrolama), ili
· putem papirnatih obrazaca.
Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice ovjeren potpisom osobe
ovlaštene za zastupanje i pečatom. Zbog pogrešaka koje su moguće pri ručnom unosu
podataka iz papirnatih obrazaca u bazu FINA-e, preporuka je predati izvještaj u
elektroničkom obliku.
FINA-i je potrebno predati financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja i
onda kada nema prihoda i rashoda u razdoblju izvještavanja pa sve kolone imaju
vrijednost 0.
Napominjemo da izostanak novčanih transakcija ne znači nepostojanje poslovnog
dogañaja. Primjerice, banke za voñenje računa neprofitnih organizacija obračunavaju
naknadu koju neprofitne organizacije moraju iskazati kao rashod bez obzira je li ista
obveza plaćena ili ne. Dakle, izostanak prihoda ne znači nužno i neiskazivanje rashoda.

 

III. POPUNJAVANJE ZAGLAVLJA OBRASCA: PR-RAS-NPF

Prema odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, br. 60/08)
OIB se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2010.g. kao stalna oznaka svake pravne osobe i
potrebno ga je upisati u zaglavlje Obrasca: PR-RAS-NPF.
Na Obrascu: PR-RAS-NPF potrebno je upisati i RNO broj dodijeljen od Ministarstva
financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih organizacija.
RNO broj može se pronaći u Registru objavljenom na Internet stranici Ministarstva financija
(www.mfin.hr – Državna riznica – Računovodstvo – Neprofitno računovodstvo – Registar
neprofitnih organizacija).

 

IV. NAPOMENE UZ POPUNJAVANJE OBRASCA: PR-RAS-NPF


Popunjavaju se svi stupci Obrasca: PR-RAS-NPF, dakle stupac 4 Ostvareno u istom
razdoblju prethodne godine i stupac 5 Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće
godine.
U dijelu dodatnih podataka Obrasca: PR-RAS-NPF od AOP 138 do AOP 143 traži se
iskazivanje vrijednosti ostvarenih investicija u novu dugotrajnu imovinu.
Navedena materija detaljno je obrañena u Uputama za izradu i predaju financijskih izvještaja
neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009.g. i nalazi se na Internet
stranici Ministarstva financija.

 

V. UPIS U REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Sve neprofitne organizacije koje do danas nisu ispunile obvezu upisa u Registar neprofitnih
organizacija dužne su to učiniti odmah.
Na Internet stranici Ministarstva financija nalazi se Obrazac: RNO i sve potrebne upute za
ispunjenje navedene obveze.
Napomena: Ministarstvo financija ne izdaje izvadak iz Registra neprofitnih organizacija već
je kao dokaz o upisu neprofitne organizacije u Registar dovoljno ispisati stranicu s podacima
dobivenim nakon pretrage Registra na Internet stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr –
Državna riznica – Računovodstvo – Neprofitno računovodstvo).
 Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade stope amortizacije amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac obrasci r-sm id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm