Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Zakonodaja > Djelatnosti > Trgovina >> Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo - Narodne novine br.: 122, 28.11.2007.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo - Narodne novine br.: 122, 28.11.2007.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3536

Na temelju članka 27. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 62/01, 109/01, 49/03 – pročišćen tekst, 103/03, 170/03 i 55/04) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA POPISA ROBE U TRGOVINI NA MALO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine na malo te druge pravne i fizičke osobe koje prodaju svoje vlastite proizvode na malo (u daljnjem tekstu: trgovac) dužne su voditi poseban popis koji sadrži podatke o nabavi, prodaji i cijeni robe i obavljenom posredovanju (u daljnjem tekstu: popis robe).
Iznimno, obveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, kad svoje proizvode prodaju na malo.

Članak 2.

Popis robe trgovac vodi posebno za svaku prodavaonicu i za izdvojeno prodajno mjesto.
Za prodaju robe izvan prodavaonica koja se obavlja putem pošte, na klupama izvan tržnice, na klupama na tržnici, putem automata, u prostorijama kupca, putem pokretnih prodavača, putem televizije, te za prigodnu prodaju robe s kojom je zadužena prodavaonica, a koja se prodaje izvan njezinih prostorija, trgovac vodi popis robe u sjedištu trgovca ili prodavaonici.
Za prodajni objekt koji ima više odjela trgovac može voditi popis robe za svaki odjel posebno.

II. VOĐENJE POPISA ROBE

Članak 3.

Popis robe iz članka 1. ovog Pravilnika vodi se putem računala ili na obrascu Knjige popis o nabavi i prodaji robe – Obrazac KP (u daljnjem tekstu knjiga popisa), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Ako se popis robe vodi putem računala, potrebno je osigurati podatke iz obrasca KP.
Podaci u popis robe upisuju se na sljedeći način:
– u stupac 1.: redni broj
– u stupac 2.: datum upisa dokumenta o zaduženju robe, odnosno razduženju robe
– u stupac 3.: naziv i broj dokumenta o zaduženju, odnosno razduženju robe i o drugim promjenama koje se odnose na ukupno zaduženje odnosno razduženje robe (vraćanje robe, otpis robe, odobrenog rabata ili dr.) ili na promjenu cijene robe (neovisno o razlogu: promjene stope poreza, marže ili dr.)
– u stupac 4.: ukupna vrijednost zaduženja robe
– u stupac 5.: iznos vrijednosti prodane robe za svaki dan na temelju iznosa evidentiranog na vrpci registar blagajne ili zbroja pojedinačno izdanih računa – paragon blokova.
U stupac 4. upisuju se i podaci o iznosima za koje se povećava odnosno smanjuje vrijednost zadužene robe. Kod promjene cijena robe trgovac je dužan sastaviti zapisnik.
Zapisnik sadrži:
a) naziv i sjedište trgovca,
b) naziv i sjedište prodajnog objekta,
c) redni broj i datum sastavljanja zapisnika,
d) naziv robe, količinu, staru i novu prodajnu cijenu s porezom na dodanu vrijednost, iznos prodajne vrijednosti robe za koji se vrijednost robe povećava odnosno smanjuje
e) potpis odgovorne osobe.
Na temelju sastavljenog zapisnika za iznos prodajne vrijednosti koja se povećava ili smanjuje obavlja se knjiženje u stupcu 4. kao i pri zaduženju robe.
U knjizi popisa zbrajaju se iznosi na svakoj stranici popisa i tako zbrojeni iznos prenosi se na sljedeću stranicu.
Popis robe zaključuje se za svaku kalendarsku godinu, a krajnji saldo iskazanog stanja vrijednosti robe prenosi se u iduću godinu.
Ako se popis robe vodi putem računala podaci se u popis robe upisuju na isti način.

Članak 4.

Popis robe vodi se u pravilu dnevno po načelima urednosti i točnosti, a podaci se unose kronološkim redom.
Iznimno, obveza iz stavka 1. ovog članka, ne odnosi se na robu koja se nabavlja svakodnevno, a dobavljači ispostavljaju račun u određenim pravilnim vremenskim razmacima (tiskovine, kruh i mlijeko). U tom slučaju popis robe vodi se upisivanjem sljedećeg dana nakon zaprimanja redovitog računa za prethodno vremensko razdoblje.

Članak 5.

Knjiženje kod popisa robe obavlja se na temelju odgovarajućeg dokumenta koji prati robu.
Trgovac je dužan u dokumentu uz popis robe osigurati podatke o prodajnoj cijeni robe s porezom na dodanu vrijednost i iznosu prodajne vrijednosti zadužene robe za svaku vrstu robe označenu njezinim trgovačkim nazivom.
Podaci iz stavka 2. ovog članka mogu se unositi na originalni dokument o nabavi robe.

III. OSTALE OBVEZE U VOĐENJU POPISA

Članak 6.

Popis robe mora se nalaziti u prodavaonici odnosno na prodajnom mjestu za vrijeme poslovnog vremena, osim za prodaju robe sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika.
Ako se popis robe vodi kao elektronički zapis, popis se nakon zaključivanja na kraju godine mora zaštiti na način da nije moguća izmjena pojedinih listova ili dijelova i da je isti moguće u svakom trenutku otisnuti na papir.
Radi dostupnosti podataka, trgovac je na zahtjev nadležnog inspektora dužan izlistati podatke koji se vode u računalu.

Članak 7.

Popis robe i drugi dokumenti iz članka 5. ovog Pravilnika moraju se čuvati najmanje tri godine, računajući od kalendarske godine na koju se odnose.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (»Narodne novine« br. 73/02 i 79/02).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/07-01/239
Urbroj: 526-05-01/1-07-1
Zagreb, 13. studenoga 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.


Obrazac KP

______________________________
(naziv i sjedište pravne – fizičke osobe)

__________________________________________
(naziv, broj i sjedište prodavaonice – prodajnog mjesta)
 

KNJIGA POPISA ROBE
 

Red broj

Datum upisa isprave

Naziv i broj isprave o zaduženju i razduženju

Iznos – vrijednost robe

Zaduženje kn

Razduženje kn

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
službeni put Sudski registar RH stope amortizacije devizno poslovanje knjiga popisa robe id i idd Obrazac ID Registar poslovnih subjekata obrazac id1 PDV Sudski registar trgovačkih društava sudski registar poslovnih subjekata id 1 naknade Obrasci R-Sm amortizacijske stope amortizacija putni troškovi naknada