Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe

Narodne novine br.: 31, 16.03.2011.


MINISTARSTVO FINANCIJA

692

Na temelju članka 122. stavka 5. Ovršnog zakona (»Narodne novine», broj 139/10) ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU S PRIMANJIMA I NAKNADAMA IZUZETIM OD OVRHE

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe (»Narodne novine», broj 148/10), u članku 2. iz stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za potrebe provedbe stavka 1. ovoga članka, primanjima i naknadama iz članka 91. i 92. Zakona smatraju se i primanja i naknade izuzeti temeljem posebnih zakona te primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe ako se uplaćuju iz inozemstva (dalje u tekstu: uplate iz inozemstva).«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »članka 92. Zakona» stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uključujući primanja i naknade izuzeti temeljem posebnih zakona i uplate iz inozemstva.«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- naziv, adresu i OIB uplatitelja (za uplate iz inozemstva: naziv uplatitelja i državu uplatitelja);«.

Iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

»- podatak kako se radi o uplati iz inozemstva, banka u koju se uplaćuje, dokaz (dokumentacija) o postojanju tog primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe i ovjereni prijevod tog dokaza na hrvatski jezik;

- podatke o rješenju o ovrsi kojim se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 91. Zakona (broj rješenja, ime i prezime, adresu i OIB ovršenika) ako je ovršenik koji podnosi ovu obavijest Agenciji ovrhovoditelj po tom rješenju;«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 7.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Po primitku obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika, Agencija je dužna bez odgode uplatiteljima iz ove obavijesti dostaviti podatke iz te obavijesti i podatak o vrsti tražbine za koju je ovrha određena, a radi uskrate uplata iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 2. riječ: »Presliku» zamjenjuje se riječju: »Podatke«.

Članak 4.

U članku 5. riječ: »preslike« zamjenjuje se riječju: »podataka«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 2. riječ: »A05« zamjenjuje se riječima: »elektronički potpisanom porukom za tu namjenu«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Na posebni račun ovršenika otvoren sukladno stavku 1. ovoga članka banka prima isključivo uplate uplatitelja navedenih u nalogu iz stavka 3. ovoga članka te uplate prema članku 7.a i 7.b ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Iznimno, ako banka sama utvrdi ili utvrdi prema podacima koje joj je dostavila Agencija ili sam uplatitelj, kako su primanja i naknade iz članka 2. ovoga Pravilnika uplaćena na račun na kojemu se provodi postupak ovrhe na novčanim sredstvima, o navedenim uplatama banka će obavijestiti Agenciju elektronički potpisanom porukom za tu namjenu.

Nakon primitka poruke iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da iznos primanja i naknade iz stavka 5. ovoga članka doznači na poseban račun ovršenika iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »ovršeniku« stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

Članak 7.

Iza članka 7. dodaju se članci 7.a i 7.b koji glase:

»Članak 7.a

Ako je u obavijesti ovršenika iz članka 3. ovoga Pravilnika navedeno kako je ovršenik ujedno i ovrhovoditelj po rješenju o ovrsi kojim se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 2. ovoga Pravilnika, Agencija će prema podacima iz tog rješenja o ovrsi elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da ta primanja prenese na poseban račun ovršenika.

Članak 7.b

Ako ovršenik iz članka 2. ovoga Pravilnika prima uplate iz inozemstva Agencija će prema podacima iz obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da prenese određeni dio ili uplatu iz inozemstva u cijelosti na poseban račun ovršenika.

Ako se radi o inozemnoj mirovini, Agencija utvrđuje iznos koji je izuzet od ovrhe sukladno odredbama članka 92. Zakona primjenjujući srednji tečaj Hrvatske narodne banke za valutu u kojoj je inozemna mirovina doznačena. Iznos mirovine koji je izuzet od ovrhe uplaćuje se na poseban račun ovršenika u valuti u kojoj su sredstva doznačena.

Ako se radi o uplatama iz inozemstva koji su prema članku 91. Zakona i drugim posebnim zakonima u cijelosti izuzeti od ovrhe, taj iznos uplaćuje se na poseban račun ovršenika u valuti u kojoj su sredstva doznačena.«.

Članak 8.

U članku 8. stavku 2. riječ: »A05« zamjenjuje se riječima: »elektronički potpisanom porukom za tu namjenu«.

Stavak 4. briše se, a stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 9.

Prilozi 1 i 2 mijenjaju se i glase:

»PRILOG 1

Popis jedinica Agencije

Poslovnica/adresa

Adresa

Poštanski broj i mjesto

Beli Manastir

Trg slobode 5

31300 Beli Manastir

Belišće

Vij. S. H. Gutmanna 12

31551 Belišće

Benkovac

S. Radića 16a

23420 Benkovac

Biograd na Moru

Put Solina b.b.

23210 Biograd na Moru

Bjelovar

Frana Supila 4

43000 Bjelovar

Blato

Ulica 1 br. 24

20271 Blato

Bol

Uz Pjacu 6

21420 Bol

Brinje

Frankopanska 62b

53260 Brinje

Buje

Trg slobode 2

52460 Buje

Buzet

Trg fontana 4

52420 Buzet

Cres

Cons 8

51557 Cres

Crikvenica

Trg Stjepana Radića 3

51260 Crikvenica

Čabar

Narodnog oslobođenja 10

51306 Čabar

Čakovec

O. Keršovanija 7

40000 Čakovec

Čavle

Čavle 32

51219 Čavle

Čazma

Trg Čazmanskog Kaptola 11

43240 Čazma

Daruvar

Trg kralja Tomislava 3

43500 Daruvar

Delnice

Supilova 15

51300 Delnice

Donja Stubica

Toplička cesta 4

49240 Donja Stubica

Donji Andrijevci

Zagrebačka 27

35214 Donji Andrijevci

Donji Lapac

Trg Nikole Tesle 2

53250 Donji Lapac

Donji Miholjac

Kolodvorska 14

31540 Donji Miholjac

Drenovci

Toljani 1

32257 Drenovci

Drniš

Trg kralja Tomislava 26

22320 Drniš

Dubrovnik

Vukovarska 2

20000 Dubrovnik

Duga Resa

Jozefinska cesta 32

47250 Duga Resa

Dugo Selo

J. Zorića 17

10370 Dugo Selo

Dvor

Trg bana Josipa Jelačića 10

44440 Dvor

Đakovo

Ul. pape Ivana Pavla II br. 7

31400 Đakovo

Đurđevac

Đ. Basaričeka 14

48350 Đurđevac

Garešnica

Vladimira Nazora 19

43280 Garešnica

Glina

S. i A. Radića b.b.

44400 Glina

Gospić

Kaniška 4

53000 Gospić

Gračac

Nikole Tesle 25

23440 Gračac

Grubišno Polje

77. samos. bataljun ZNG 1

43290 Grubišno Polje

Hrvatska Kostajnica

V. Nazora 9

44430 Hrvatska Kostajnica

Hvar

Dolac b.b.

21450 Hvar

Ilok

Trg žrtava domovinskog rata 1

32236 Ilok

Imotski

Fra Stjepana Vrljića 14

21260 Imotski

Ivanec

Trg hrvatskih ivanovaca 2

42240 Ivanec

Ivanić Grad

Moslavačka 1

10310 Ivanić Grad

Jastrebarsko

V. Mačeka 15

10450 Jastrebarsko

Karlobag

Obala V. Nazora 2

53288 Karlobag

Karlovac

Pavla Vitezovića 1

47000 Karlovac

Kaštel Lukšić

Novi put 2

21215 Kaštel Lukšić

Klanjec

Ljepe naše 22

49290 Klanjec

Knin

Kneza Branimira 4

22300 Knin

Koprivnica

Opatička 1

48000 Koprivnica

Korčula

Trg kralja Tomislava b.b.

20260 Korčula

Korenica

Alojzija Stepinca 2

53230 Korenica

Kotoriba

Kolodvorska 4a

40329 Kotoriba

Kraljevica

Palih boraca 3

51262 Kraljevica

Krapina

F. Galovića b.b.

49000 Krapina

Križ

Trg Sv. Križa b.b.

10314 Križ

Križevci

A.G. Matoša 1

48260 Križevci

Krk

Kralja Tomislava 1

51500 Krk

Kutina

Hrvatskih branitelja 4

44320 Kutina

Kutjevo

Trg graševine 2

34340 Kutjevo

Labin

Zelenice 1

52220 Labin

Lastovo

Pjevor b.b.

20290 Lastovo

Lipik

Trg kralja Tomislava 3

34551 Lipik

Ludbreg

Petra Zrinskog 5

42230 Ludbreg

Makarska

Stjepana Radića 2

21300 Makarska

Mali Lošinj

Braće I. i S. Vidulića 25

51550 Mali Lošnj

Malinska

Tržišni centar b.b.

51511 Malinska

Marija Bistrica

Trg Pape Ivana Pavla II. 34

49246 Marija Bistrica

Matulji

Trg maršala Tita 1

51211 Matulji

Metković

Ivana Gundulića 1

20350 Metković

Mursko Središće

Trg bana Josipa Jelačića 6

40315 Mursko Središće

Našice

J. J. Strossmayera 3

31500 Našice

Netretić

Netretić 1

47271 Netretić

Nin

Branimirova 11

23232 Nin

Nova Gradiška

P. Svačića 1

35400 Nova Gradiška

Nova Kapela

K. Tomislava 33

35410 Nova Kapela

Novalja

Braće Radić b.b.

53291 Novalja

Novi Marof

Zagrebačka 6

42220 Novi Marof

Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakonika 1

51250 Novi Vinodolski

Novigrad

Autobusni kolodvor b.b.

52466 Novigrad

Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 5

44330 Novska

Obrovac

Jadranska 1

23450 Obrovac

Ogulin

Bernardina Frankopana 1a

47300 Ogulin

Okučani

A. Stepinca 24

35430 Okučani

Omiš

Četvrt Ž. Dražojevića 9

21310 Omiš

Opatija

Maršala Tita 87

51410 Opatija

Orahovica

Kralja Zvonimira 5

33515 Orahovica

Orebić

Obala pomoraca 24

20250 Orebić

Oriovac

Trg hrvatskog preporoda b.b.

35250 Oriovac

Oroslavje

Milana Prpića 80

49243 Oroslavje

Osijek

L. Jägera 1-3

31000 Osijek

Osijek- Donji grad

Ive Tijardovića 4A

31001 Osijek

Osijek - Konzum - Alastor

Jablanova 27

31000 Osijek

Osijek - Metro

Kneza Trpimira 28

31000 Osijek

Otočac

Kralja Zvonimira 30

53220 Otočac

Otok

Trg k. Tomislava b.b.

32252 Otok

Ozalj

Trg braće Radić 3

47280 Ozalj

Pag

Kralja Tomislava b.b.

23250 Pag

Pakrac

Bolnička 2

34550 Pakrac

Pazin

25. rujna 17

52000 Pazin

Petrinja

Gundulićeva 1a

44250 Petrinja

Pitomača

Ljudevita Gaja 34

33405 Pitomača

Pleternica

Ivana Šveara 2

34310 Pleternica

Ploče

Vukovarska 21

20340 Ploče

Poluotok

Ulica knezova Šubića Bribirskih 16

23000 Zadar

Popovača

Trg grofova ErdÖdya 33

44317 Popovača

Poreč

Vladimira Nazora 2

52440 Poreč

Požega

Trg Sv. Trojstva 19

34000 Požega

Požega

Trg Sv. Trojstva 19

34000 Požega

Pregrada

S. Radića 30

49218 Pregrada

Prelog

Glavna 29

40323 Prelog

Pula

Giardini 5

52100 Pula

Rab

Šet. Markantuna de Dominisa 3

51280 Rab

Rijeka

F. Kurelca 8

51000 Rijeka

Rijeka – Zapad

F. Čandeka 46

51000 Rijeka

Rijeka – Istok

Martina Kontuša 5

51000 Rijeka

Rijeka – Konzum

Osiječka 47

51000 Rijeka

Rijeka – Metro – Čavle

Mavrinci 16 b

51000 Rijeka

Rovinj

Giordano Paliaga 2

52210 Rovinj

Samobor

Gajeva 2

10430 Samobor

Senj

Obala dr. Franje Tuđmana 2a

53270 Senj

Sesvete

Varaždinska 1

10360 Sesvete

Sinj

Alojzija Stepinca 4

21230 Sinj

Sisak

I. K. Sakcinskog 1

44000 Sisak

Sisak

I. K. Sakcinskog 1

44000 Sisak

Slatina

Vladimira Nazora 1

33520 Slatina

Slavonski Brod

Petra Krešimira IV. br. 20

35000 Slavonski Brod

Slavonski Šamac

Ljudevita Gaja 8

35220 Slavonski Šamac

Slunj

Trg Zrinskih i Frankopana 23

47240 Slunj

Split

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Split – Riva

Trg Franje Tuđmana 4

21000 Split

Split – Metro – Dugopolje

Bana Jelačića 27

21001 Split

Stari Mikanovci

Matije Gupca 2

32284 Stari Mikanovci

Supetar

Vlačica 17

21400 Supetar

Sv. Ivan Zelina

Trg A. Starčevića 14

10380 Sveti Ivan Zelina

Šibenik

Perivoj L. Maruna 1

22000 Šibenik

Tisno

Trg Šime Vlašića 3

22240 Tisno

Topusko

Trg bana Josipa Jelačića 15

44415 Topusko

Trilj

Kralja Tomislava 1a

21240 Trilj

Trogir

Ante Starčevića 12

21220 Trogir

Umag

Edoardo Pascali 1

52470 Umag

Valpovo

Osječka 5

31550 Valpovo

Varaždin

Augusta Cesarca 2

42000 Varaždin

Varaždinske Toplice

Trg slobode 1d

42223 Varaždinske Toplice

Vela Luka

Ulica 26

20270 Vela Luka

Velika Gorica

Trg kralja Tomislava 33

10410 Velika Gorica

Vinkovci

Trg dr. Franje Tuđmana 2

32100 Vinkovci

Virje

Trg bana Josipa Jelačića 13

48326 Virje

Virovitica

Kralja Tomislava 3

33000 Virovitica

Vis

Obala Sv. Jurja 32

21480 Vis

Viškovo

Vozišće 3

51216 Viškovo

Vodice

Obala Juričev Ive Cota 10

22211 Vodice

Vojnić

Karlovačka 8

47220 Vojnić

Vrbovec

Brdo 3

10340 Vrbovec

Vrbovsko

Dobra 1a

51326 Vrbovsko

Vrgorac

Hrvatskih velikana 13

21276 Vrgorac

Vrtni put

Vrtni put 3

10000 Zagreb

Vukovar

Olajnica 19

32000 Vukovar

Zabok

Matije Gupca 46

49210 Zabok

Zadar

Ivana Danila 4

23000 Zadar

Zadar – Metro – Murvice

Put Murvice b.b.

23000 Zadar

Zagreb

Smičiklasova 17

10000 Zagreb

Zagreb P-1

Ul. Grada Vukovara 70

10000 Zagreb

Zagreb P-2

Smičiklasova 17

10000 Zagreb

Zagreb P-3

V. Holjevca 10

10000 Zagreb

Zagreb P-4

Ozaljska 10

10000 Zagreb

Zagreb P-5

Šoštarićeva 2

10000 Zagreb

Zagreb P-6

Ilica 307

10000 Zagreb

Zagreb P-7

Albrechtova 42

10000 Zagreb

Zagreb – Tekstilpromet

Ulica grada Gospića 1a

10000 Zagreb

Zagreb P-8 Rudeš

Jablanska 54 (Rudeš)

10000 Zagreb

Zagreb P-8 Vrbani

Rujanska 13 (Vrbani)

10000 Zagreb

Zagreb P-9

Ul. kralja Zvonimira 54

10000 Zagreb

Zagreb P-17

Grahorova 12

10000 Zagreb

Zagreb – Metro – Jankomir

Jankomir 31

10000 Zagreb

Zagreb – Metro – Sesvete

Slavonska avenija b.b.

10360 Sesvete

Zagreb - Konzum

Zagrebačka avenija 108

10000 Zagreb

Zaprešić

Bana J. Jelačića 1a

10290 Zaprešić

Zlatar

Gajeva 7

49250 Zlatar

Žakanje

Žakanje 58

47276 Žakanje

Županja

Trg kralja Tomislava 15

32270 Županja

 

PRILOG 2

______________________
(ovršenik i adresa ovršenika)

______________________                                       FINANCIJSKA AGENCIJA
            (OIB ovršenika)

__________________________                                 _______________________

(telefon/mobitel/e-pošta ovršenika)                                (regionalni centar, podružnica)

 

OBAVIJEST
iz članka 122. stavka 1. Ovršnog zakona

 

Na temelju članka 122. stavka 1. Ovršnoga zakona (»Narodne novine«, broj 139/10),
obavještavam vas da se na moj račun broj __________ otvoren kod ______________
                                                                                                               (naziv banke)
uplaćuje:
                                                                                                          

1. primanje i/ili naknada iz članka 91. Ovršnog zakona i iz posebnih zakona

____________________________________________________________
                       (naziv primanja i/ili naknade)

___________________________________________________________
       (naziv, adresa i OIB uplatitelja tih primanja i naknada)

2. plaća iz članka 92. Ovršnog zakona

___________________________________________________________
         (naziv, adresa i OIB poslodavca/uplatitelj mirovine)

___________________________________________________________
                       (broj telefona poslodavca)

3. uplata iz inozemstva

___________________________________________________________
(iznos i banku u koju se uplaćuje te priložiti dokumentaciju – članak 7.b ovoga Pravilnika)

4. rješenje o ovrsi kojim se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe

iz članka 91. Ovršnog zakona po kojem je ovršenik ovrhovoditelj

___________________________________________________________
           (broj rješenja, ovršenik iz rješenja i njegov OIB)

__________________ _________________________________________
                  (mjesto i datum) (potpis ovršenika)


UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA OBAVIJESTI IZ ČLANKA 122. STAVKA 1. OVRŠNOG ZAKONA

Općenito:

■ ovršenik ovaj obrazac obavijesti popunjava ako mu se primanja i naknade ili iznosi izuzeti od ovrhe iz članka 2. ovoga Pravilnika uplaćuju na njegov račun kod jedne banke, u protivnom, ovršenik će popuniti više obavijesti, ovisno o tome u koliko mu se banka uplaćuju primanja i naknade ili iznosi izuzeti od ovrhe.

Točka 1. Obrasca

■ prema članku 91. Ovršnog zakona od ovrhe su izuzeti: primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovi socijalne skrbi, primanja po osnovi privremene nezaposlenosti, primanja po osnovi dječjega doplatka, primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima, naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika, primanja po osnovi odličja i priznanja.

■ primanja i naknade izuzeti temeljem posebnog zakona su primjerice: novčane potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

■ pod adresom uplatitelja upisuje se primjerice: adresa Ureda državne uprave u županiji ili Gradskog ureda Zagreb ako se radi o promjenama i naknadama prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; područni uredi ako je uplatitelj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe ako je uplatitelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Točka 2. Obrasca

■ ako je uplatitelj mirovine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pod adresom se upisuje adresa njegove područne službe,

■ ako je uplatitelj poslodavac ili uplatitelj mirovine osobi koja je obveznik uplate zakonskog uzdržavanja (alimentacije) pored naziva poslodavca ili uplatitelja mirovine potrebno je navesti ime i prezime obveznika uplate zakonskog uzdržavanja (alimentacije) i njegov OIB.

Točka 3. Obrasca

■ ako se radi o primanjima i naknadama iz članka 91. Ovršnog zakona i iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 92. Ovršnog zakona i primanjima i naknadama koji su izuzeti od ovrhe temeljem posebnog zakona, a koji se uplaćuju iz inozemstva, potrebno je upisati: iznos tih uplata, banku u koju se uplaćuju, dokaz (dokumentacija) o postojanju tog primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe i ovjereni prijevod tog dokaza (dokumentacije) na hrvatski jezik.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Format poruka iz članka 5., 7. i 8. ovoga Pravilnika i njihova primjena uređena je Pravilnikom o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/75

Urbroj: 513-11/11-3

Zagreb, 10. ožujka 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

 

Stvoreno: 14.06.2011 u 14:12:51