Posebni porez na plaće,mirovine i druge primitke i popunjavanje Obrasca R-Sm


Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke 'Narodne novine', br. 94/09 koji je na  snazi i primjenjuje se od 1. kolovoza 2009. uveden je posebni porez na iznos neto dohotka plaće, mirovine i druge primitke koji se dobije nakon umanjenja primitka za uplaćene doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Uvođenje ove nove vrste poreza ne utječe na način popunjavanja Obrasca R-Sm.

Podatak o iznosu isplaćene plaće/naknade/drugod dohotka pod IV.11 na Obrascu R-Sm popunjava se kao i do sada tj. upisuje se podatak o iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka nakon odbitka doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prije umanjenja za posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke.

Stvoreno: 06.08.2009 u 11:09:27