Popunjavanje Obrasca R-Sm po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak


Prema novim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine»', br 80/10) koji je na snazi od 01. srpnja 2010. godine, a kojim se poslodavcima stvorila obveza godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, način popunjavanja Obrasca R-Sm nije se mijenjao.

Podatak o iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka pod IV.11 na Obrascu R-Sm popunjava se kao i do sada što znači da se upisuje podatak o iznosu isplaćene plaće /naknade /drugog dohotka nakon odbitka doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Podatak o iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka pod IV.11 na Obrascu R-Sm ne popunjava se za šifre osnove osiguranja 42, 43, 51, 52 ili 60.

 

Regos

Stvoreno: 14.01.2011 u 08:21:46