PRIHVAT ID-1 OBRAZACA ZA 2011. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU(ID-1 za 2011 xls)


Isplatitelji primitaka na koje se plaća predujam poreza po odbitku od:

obvezni su prema članku 78. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10 i 137/11) sastaviti godišnje izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu po pojedinim poreznim obveznicima i ukupno na propisanom obrascu – Obrazac ID-1. Isti se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu ili prebivalištu/uobičajenom boravištu najkasnije do 31. siječnja 2012. godine.

   
Upute za isplatitelje u PDF formatu
Upute za isplatitelje u RTF formatu
Propisani format xml scheme za predaju ID-1 obrasca na mediju
Komprimirana datoteka koja sarži excel predložak za formiranje ID-1 obrasca na mediju u propisanom formatu xml scheme
Upute za korištenje excel predloškom
Program za validaciju datoteke ID-1 obrasca po xml schemi
Upute za aplikaciju ID-1 Validator

 

Stvoreno: 18.01.2012 u 03:18:49