PDV-K obrazac za 2006. godinu


Prilikom slanja PDV-K obrasca za 2006. godinu koristi se isti obrazac kao i kod mjesečnog izvješćivanja uz razliku da se u kartici 'ZAGLAVLJE' u polju 'PRIJAVA POREZA ZA RAZDOBLJE' upisuje datum od 01.01.2006. do 31.12.2006. godine.

Stvoreno: 27.03.2007 u 20:09:54