PDV obrasci


PDV obrasci

 

PDV      Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje
PDV-F       Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa     
PDV-H      Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra
PDV-K      Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje     
PDV-K(2009)      Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje     
PDV-MI      Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže     
PDV-MU      Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže     
P-PDV 1      Prijava u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost     
P-PDV 2      Prijava inozemnog poduzetnika u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost     
PDV-P       Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost

ZP-PDV      Zahtjev za povrat (tax refund form)     
      Obavijest o obvezi izdavanja i uzimanja računa    
U-RA      Knjiga primljenih (ulaznih) računa     
I-RA      Knjiga izdanih (izlaznih) računa     
Obrazac ZP-PDV      Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2010. godini     
ZP-PDV vatrogastvo      Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2010. godini     
      Potvrda o pravu na olakšice od plaćanja PDV-a    
Izvješće PDV      Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a

Stvoreno: 02.07.2011 u 13:11:47