Ovrha na novčanim sredstvima


Od 1. siječnja 2011. počinje primjena novog sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koji je uređen Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 91/10) i pripadajućim podzakonskim propisima.

U novom sustavu, ovrhovoditelji i nadležna tijela osnove za plaćanje (rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, zadužnica i dr.) dostavljaju u Financijsku agenciju (dalje u tekstu: Agencija) koja obračunava zatezne kamate određene u osnovi za plaćanje te daje naloge za izvršenje bankama u kojima ovršenik ima novčanih sredstava. Ovrha se provodi na svim kunskim i deviznim računima ovršenika (osim računa koji su izuzeti od ovrhe na temelju zakona), štednim ulozima i oročenim novčanim sredstvima po isteku ugovora o oročenju.

Agencija vodi Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i daje podatke o stanju izvršenosti osnove za plaćanje po pojedinom ovršeniku.

Agencija vodi Jedinstveni registar računa koji od 1. siječnja 2011. obuhvaća račune poslovnih subjekata i građana te podatke o postojanju štednih uloga, oročenih novčanih sredstava, stambenoj štednji i depozita u kreditnim unijama.

Odgovori na upite banaka

Korisni linkovi:
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10)
Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (NN 96/10)
Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 96/10)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 96/10)
Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 105/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa (Narodne novine, br. 130/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, br. 130/10)

 

Mfin.hr

Stvoreno: 17.01.2011 u 13:55:02