Obveza fiskalizacije


Obveza fiskalizacije

Jeste li obvezni ispostavljati račune za prodana dobra ili usluge, ili možda želite provjeriti je li račun što Vam je ispostavljen prijavljen Poreznoj upravi?

Stvoreno: 04.03.2013 u 08:07:48