Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Zakonodaja > Novosti >> OBAVIJEST PODUZETNICIMA O PRIMJENI ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM

OBAVIJEST PODUZETNICIMA O PRIMJENI ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM

Dana 8. travnja 2011. Hrvatski sabor donio je Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 45/11 od 20. travnja 2011.. Zakonom je kao instrument naplate dospjeloga i nepodmirenoga poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010., odnosno kao jednokratna mjera pomoći poduzetnicima s problemima u likvidnosti, uvedeno reprogramiranje poreznog duga pod za to predviđenim uvjetima.

 

Porezni dug, u smislu Zakona, jest dospjeli i nenaplaćeni porezni dug nastao do 31. prosinca 2010. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca i doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, a sastoji se od glavnice i kamata.

 

Reprogramiranje duga obuhvaća: porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, porez na promet nekretnina, doprinose, trošarine i carine.

 

Neće se reprogramirati dug za javna davanja s osnove lokalnih poreza, spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi.

 

Zakon se isključivo primjenjuje na naplatu poreznoga duga poduzetnika, koji pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznoga duga može ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne osobe, odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe, podnijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

 

S obzirom da je Zakon stupio na snagu 20. travnja 2011., zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva je 19. srpnja 2011..

 

Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga mora sadržavati:

 

-       prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,

-       osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,

-       poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,

-       razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

-       podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,

-       podatke o povezanim društvima,

-       podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,

-       prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga (dobrovoljno založno pravo na dionicama i poslovnim udjelima društva, založno pravo na nekretninama, bankarsku garanciju i dr.).

 

Radi olakšavanja podnošenja zahtjeva te veće učinkovitosti u provedbi postupka po zahtjevu,  kreiran je obrazac Zahtjev za reprogramom poreznog duga. Zahtjev je formom prilagođen potrebama podnošenja zahtjeva posebno pravnih osoba, a posebno fizičkih. Obrazac je kreiran u skladu sa Zakonom, a sadrži i priloge koje poduzetnici ispunjavaju podacima o djelatnosti i poslovanju.

 

Popunjeni zahtjev za reprogramom poreznog duga u najvećoj mjeri zadovoljava sve osnovne podatke potrebne u smislu rješavanja po zahtjevu. Ako poduzetnik za buduće razdoblje poslovanja raspolaže detaljnijim financijskim planom što može uključivati i mjere restrukturiranja, bilo bi poželjno iste priložiti uz zahtjev za odobrenje reprograma poreznog duga.    

 

Navedeni obrazac može se naći na web stranici www.porezna-uprava.hr, a može se podići i u ispostavi Porezne uprave.

 

Uvjet za postupanje po navedenom  zahtjevu jest uredno izvršavanje novih obveza  dospjelih nakon 1. siječnja 2011.,  a  za poduzetnika pravnu osobu, koji je u razdoblju od 1. listopada 2008. imao porezni dug, još i činjenica da u isto vrijeme nije isplaćivao  dividende, udjele u dobiti ili predujam dobiti.     

 

Urednim poreznim obveznikom nakon 1. siječnja 2011. smatra se onaj poduzetnik čije su uplate tijekom 2011. s osnove poreznog duga nastalog u 2011. jednake zaduženju toga poreznog duga u 2011. ili koji je do podnošenja zahtjeva u cijelosti podmirio to zaduženje.

 

Poduzetniku koji je u razdoblju od 1. listopada 2008. isplaćivao  dividende, udjele u dobiti ili predujam dobiti, a u isto je vrijeme  imao porezni dug, zahtjev će se odbaciti.

 

U postupku rješavanja po zahtjevu poduzetnici su dužni uskladiti svoje evidencije s Poreznom upravom i Carinskom upravom.

 

Za dodatne informacije poduzetnici se mogu obratiti nadležnom područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave.

Uputa o načinu obrade zahtjeva i provođenja postupka za odobravanje i provedbu reprograma naplate poreznog dugaNatisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
sudski registar poslovnih subjekata id i idd id 1 stope amortizacije amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put pdv putni troškovi sudski registar trgovačkih društava obrazac id plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac obrasci r-sm naknade obrazac id1
Najsadržaj:
amortizacija amortizacijske stope Obrasci R-Sm naknade službeni put id i idd Registar poslovnih subjekata obrazac id1 Obrazac ID PDV id 1 Sudski registar trgovačkih društava sudski registar poslovnih subjekata putni troškovi naknada knjiga popisa robe devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH