Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Uplatni računi >> Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javni potreba u 2011. godini, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javni potreba u 2011. godini, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011

MINISTARSTVO FINANCIJA

2752

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/10), ministrica financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2011. GODINI

I.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza brojčane oznake 9105 treba dodati:

- 9504

Konverzije

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 2.7. Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone, iza SPLITA treba dodati TRNOVEC BARTOLOVEČKI:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1746229337

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

U istoj glavi i istoj točki iza podtočke 2.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« treba dodati točke

»2.10. Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži plaća se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi izvor pitke vode:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1703529609

BRESTOVAC

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1705129609

CIVLJANE

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1713029603

GOSPIĆ

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1719829609

KONAVLE

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1724029602

LOVINAC

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1729629600

OBROVAC

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1731429606

OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA)

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1737329607

RIJEKA

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

1001005-1746029603

TRILJ

Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

2.10.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja»

Obveznici uplate naknade za koncesiju za zahvaćanje pitke vode i prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži na nalozima za plaćanje u polje »model» upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

2.11. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru uplaćuje se na sljedeći račun:

Račun

Naziv računa

1001005-1700029633

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

2.11.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u polje »model» upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, a kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.«

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.6. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza PLETERNICE treba dodati PLOČE:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1733529451

PLOČE

Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.10. Naknada za koncesiju za turističko zemljište u kampovima, iza KRKA treba dodati LABIN:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1722229550

LABIN

Naknada za koncesiju za turističko zemljište u kampovima

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.11. Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja, iza BIOGRADA NA MORU treba dodati BUJE-BUIE, iza KRKA treba dodati LABIN, a iza VRSAR-ORSERA treba dodati ZADAR:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1704229582

BUJE – BUIE

Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja

1001005-1722229584

LABIN

Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja

1001005-1752029585

ZADAR

Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja

U istoj glavi i istoj točki iza podtočke 3.11.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« treba dodati točke

»3.12. Naknada za procjenu i prodaju turističkog zemljišta

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1734829658

POREČ

Naknada za procjenu i prodaju turističkog zemljišta

3.12.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja»

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.12. Naknada za za procjenu i prodaju turističkog zemljišta poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.«

III.

U glavi V. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, u točki 1.2. Naknada za uređenje voda, u dijelu »Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« umjesto teksta »od 1.1. do 1.2.« treba staviti »za 1.1.«. U istom dijelu iza točke treba dodati sljedeći tekst »Za uplatu na račune iz točke 1. PRIHODI HRVATSKIH VODA za točku 1.2. obveznici uplate naknade za uređenje voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05« a u polje »poziv na broj broj odobrenja« podatke čiji sadržaj određuju Hrvatske vode ili broj modela »67« gdje u polju »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju osobni identifikacijski broj što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

IV.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama iza KALI treba dodati KALINOVAC, a iza PODGORA, ŽIVOGOŠĆE treba dodati PODRAVSKE SESVETE:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1755927156

KALINOVAC

Članarina turističkim zajednicama

1001005-1761627157

PODRAVSKE SESVETE

Članarina turističkim zajednicama

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba iza KALI treba dodati KALINOVAC, a iza PODGORA, ŽIVOGOŠĆE treba dodati PODRAVSKE SESVETE:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1755904744

KALINOVAC

Boravišna pristojba

1001005-1761604745

PODRAVSKE SESVETE

Boravišna pristojba

V.

Mijenja se Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (koji su promijenili banku) – Prilog 1, Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) – Prilog 3 i Popis dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba – Prilog 4.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01-579

Urbroj: 513-05-02/11-12

Zagreb, 11. studenoga 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE PRORAČUNA ŽUPANIJA I GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Naziv županije/grada/općine

Broj računa

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)

SUPETAR

2500009-1842700002

427

SUPETAR


PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

1. Vlastiti prihodi Državnog proračuna

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

23

24

26

27

28

29

62

63

64

65

68

9504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68


PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

2. Zajednički prihod državnog, gradskih/općinskih proračuna

Račun/naziv računa

Model

05

67

68

1001005-17...2960K Naknada za koncesiju za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu u bocama i drugoj ambalaži

05

-

-

1001005-1700029633 Naknada za koncesiju zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

05

-

-

3. Zajednički prihod državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

05

67

68

1001005-17...2965K Naknada za procjenu i prodaju turističkog zemljišta

-

-

67

-

B. PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1. Prihodi hrvatskih voda

Račun/naziv računa

Model

05

67

1001005-17...5000K Naknada za uređenje voda

05

67

 Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope Obrasci R-Sm id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 knjiga popisa robe devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade