Izmijenjena XML shema novog PDV obrasca sa stopom od 25% (ObrazacPDV-v5-0)ePDV - Podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca


ePDV omogućuje popunu elektroničkog obrasca PDV-a, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca (isto se odnosi i na ePDV-K).

Dva su načina korištenja aplikacije vezano za popunjavanje i slanje obrazaca:

  1. popuna obrasca putem aplikacije ePorezna (ručno popunjavanje praznih polja obrasca), potpisivanje obrasca digitalnim certifikatom te slanje istog i
  2. otvaranje prethodno generirane datoteke iz računovodstvenog programa u aplikaciju ePorezna, potpisivanje obrasca digitalnim certifikatom te slanje istog

Putem usluge „Dohvat statusa obrasca“ moguće je pratiti životni ciklus poslanog obrasca te status obrade.

Upute za instalaciju
Korisnički priručnik
ePorezna aplikacija
XML sheme i primjeri

 

Stvoreno: 12.04.2012 u 06:22:39