IZMJENA ZAKONA O POSEBNOJ MJERI NAPLATE POREZNOG DUGA UZROKOVANOG GOSPODARSKOM KRIZOM


Dana 24. veljače 2012. Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/12 od 28. veljače 2012. Osim naplate poreznog duga reprogramom daje se i mogućnost otpisa poreznog duga s osnove kamata. Radi olakšavanja podnošenja zahtjeva te veće učinkovitosti u provedbi postupka po zahtjevu, kreirani su obrasci Zahtjeva za reprogramom poreznog duga i Zahtjeva za otpis duga s osnove kamata. Zahtjevi su formom prilagođeni potrebama podnošenja zahtjeva posebno pravnih osoba, a posebno fizičkih.


Zahtjev za reprogramom poreznog duga

Zahtjev za otpis duga s osnove kamata

Stvoreno: 12.04.2012 u 06:26:08