Cijene benzina

dozvoljena naknada


Od 01.01.2005 2,00 HRK po kilometru (bez obzira na cijenu benzina)

Stvoreno: 11.07.2005 u 17:36:36