Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Zakonodaja > Novosti >> Saboru upućen Prijedlog zakona o fiskalizaciji - 26. srpanj 2012.

Saboru upućen Prijedlog zakona o fiskalizaciji - 26. srpanj 2012.

Prijedlog zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Prema Zakonu, obveznikom fiskalizacije smatra se:
- fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva),
- fizička osoba obveznik poreza na dobit te
- pravna osoba obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i ostali),
ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.
Kako bi se pojednostavio postupak fiskalizacije za određene obveznike fiskalizacije, koji obavljaju djelatnost u manjem obimu, uvodi se pojam malog obveznika fiskalizacije. Prema Zakonu, malim obveznikom fiskalizacije smatraju se obveznici fiskalizacije - fizičke osobe, kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
Nadalje, kako se obavljanje određenih djelatnosti može uspješno pratiti putem mjerljivih veličina (kao primjerice mjerenje potrošnje) kod takvih djelatnosti nije potrebno uvođenje obveze fiskalizacije te se odredbama Zakona taksativno nabrajaju djelatnosti za koje se ne propisuje obveza fiskalizacije bez obzira na obvezu izdavanja računa prema posebnom propisu. Međutim, s obzirom da nije moguće predvidjeti sve djelatnosti te njihove specifičnosti propisuje se i mogućnost da Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobađanju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom.

Zakonom se stvaraju pretpostavke da se uvođenjem fiskalizacije maksimalno iskoriste predviđeni postupci kako bi se osigurali podaci za uspješnu provedbu dijela poreznog nadzora. Stoga se dodatno uređuju odredbe o sadržaju računa, kako bi se podaci iskoristili za praćenje rada zaposlenih kod poslodavaca u dijelu duljine trajanja radnog vremena. Isto tako radi uspješne provedbe poreznog nadzora propisuje se i način numeriranja izdanih računa koji omogućuje djelotvorno praćenje svih izdanih računa.
U svrhu provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom propisuje se da je obveznik fiskalizacije dužan nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. Ovime se uvodi obveza obveznicima fiskalizacije da račune moraju izdavati putem elektroničkih naplatnih uređaja. Sada važeći zakonski propisi propisuju samo sadržaj računa ne ulazeći u način izdavanja računa već propisuju da se račun može izdati putem naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način. Elektronički naplatni uređaji moraju omogućiti:
- korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te
- omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Obveza izdavanja računa putem prilagođenih elektroničkih naplatnih uređaja značit će za neke obveznike fiskalizacije obvezu nabavke uređaja, a za one koji već imaju uređaje nadogradnju istih kako bi mogli provoditi postupke fiskalizacije.
Postupak fiskalizacije prema odredbama Zakona provodi u dva dijela:
- izdavanjem računa koji sadrži Jedinstveni identifikator računa te
- dostavom dnevnog izvješća o ostvarenom prometu tog radnog dana (dnevno izvješće).

Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini (znači prije ispisa računa) elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke (internetske) veze. Ministarstvo financija, Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom. Ako su kumulativno ispunjeni uvjeti (svi elementi računa i valjani digitalni potpis) Ministarstvo financija, Porezna uprava elementima računa određuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze. Ova razmjena se izvršava u nekoliko sekundi te se omogućuje da se ispiše račun na kojem je ispisan JIR što znači da se ispisuje račun kojeg je ovjerila Porezna uprava.
Obveznik fiskalizacije dužan je jednom dnevno, a najkasnije prije početka slijedećeg radnog dana dostaviti zbirne podatke o ostvarenom prometu tog radnog dana-dnevno izvješće. Dostavom dnevnog izvješća omogućuje se dodatna kontrola prometa u gotovini te brza reakcija ako podaci dostavljeni tijekom radnog dana nisu odgovarajući dnevnom izvješću.

Mali obveznici fiskalizacije smatraju se malima upravo radi obilježja niske razine obavljanja djelatnosti, što im daje pravo paušalnog oporezivanja. Stoga se za male obveznike fiskalizacije ne zahtijeva izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja, već isti ovjeravaju u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi posebnu knjigu računa označenu rednim brojevima iz koje se izdaju računi. Na opisani način mali obveznici fiskalizacije ipak provode fiskalizaciju na način da izdaju račune na ovjerenim računima, ali nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije kao ostali obveznici fiskalizacije (nabavka uređaja i softvera koji imaju podršku za rad s digitalnim certifikatima, nabavka digitalnog certifikata, nabavka aplikacije za elektroničko potpisivanje, povezivanje na Internet, održavanje softvera i slično).
Zakonom su propisani i postupci koji su životni kao primjerice prekid uspostavljene veze, kvar uređaja te se propisuje postupanje u tim slučajevima, kako takve situacije ne bi narušile provedbu postupka fiskalizacije.
Zakonom se propisuje i obveza vođenja Evidencije obveznika fiskalizacije. Evidencija se stvara prikupljanjem podataka o obveznicima koji su započeli postupak fiskalizacije. Svrha Evidencije je dobivanje statističkih pokazatelja o broju obveznika fiskalizacije, a što za daljnje potrebe predstavlja dobar temelj za usporedbu podataka iz navedene Evidencije s podacima Financijske agencije o korisnicima certifikata.
 

Smisao provedbe fiskalizacije je da se uvede nadzor nad prometom u gotovini. Najvažnije karika fiskalizacije su građani koji plaćaju gotovinom kupnju dobara te nabavku usluga. Upravo ti građani koji postaju svjesni činjenice da porez koji oni plaćaju kroz cijenu mora završiti u proračunu, a ne na nečijem privatnom računu, u fiskalizaciji postaju građani inspektori. Dostavom Jedinstvenog identifikatora računa ili zaštitnog koda ili dostavom ovjerenog računa građani omogućuju državi kontrolu, a i sami postaju svjesni da plaćanjem poreza kroz plaćanje računa participiraju u javnim troškovima. Temeljem navedenih razloga Zakonom se omogućuje provjera računa od strane građana i to na način da svaki kupac, putem slanja SMS poruke ili upitom na web servis dostupan na Internet stranici Porezne uprave, može brzo i na jednostavan način provjeriti je li njegov račun prijavljen u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Također je predviđena mogućnost da račune malih obveznika fiskalizacije kupci, odnosno primatelji računa mogu dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave predajom službeniku ili dostavom u, za to, predviđene sandučiće.
Sumirajući navedeno fiskalizacija donosi velike koristi, ali i zahtijeva prilagodbu sustava kako Porezne uprave tako i poreznih obveznika. Porezni obveznici moraju nabaviti zadovoljavajuće uređaje i programsku podršku, uspostaviti povezanost te nabaviti certifikate. Porezna uprava treba uspostaviti centralni sustav prihvata i ovjere podataka te razviti sustav elektroničkog nadzora u prometu gotovinom. Kako bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu propisuje se i fazno uvođenje obveze fiskalizacije.

 Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
službeni put Sudski registar RH stope amortizacije devizno poslovanje knjiga popisa robe id i idd Obrazac ID Registar poslovnih subjekata obrazac id1 PDV Sudski registar trgovačkih društava sudski registar poslovnih subjekata id 1 naknade Obrasci R-Sm amortizacijske stope amortizacija putni troškovi naknada